Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Organisasjonskart

Organisasjonskart

 

AdministrasjonssjefenKommunalsjefarStab, støttePPTSentralkjøkkenTekniske tenesterEining for eigedomsdriftBUF - barn, ungdom og familieEining for kvalifisering og integreringNAVTomrefjord og Gardstunet barnehagarHelland barnehageTresfjord barnehageEining for kulturHelland barneskuleHelland ungdomsskuleTomrefjord skuleFiksdal oppvekstsenterTresfjord oppvekstsenterHeimetenesteneVestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheimHellandtunetHelsetenesteneBu- og habiliteringstenestene