Kontakt

Heimesjukepleie (vakttelefon)
Telefon 97 15 46 06
Elisabeth Sylte
Einingsleiar
E-post
Telefon 91 38 70 62
Linn Jeanette Bjørneberg Pettersen
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 95 90 97 84