Skulerute - ferie og fridagar

Skuleruta gir oversikt over første og siste skuledag, ferie- og fridagar for eit skuleår.

Skulerute haust 2024
Haust 2024 Forklaring Periode Skuledagar
August Første skuledag 19. august 10
September 21
Oktober Haustferie veke 41 7. - 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul 20. desember 15
Skulerute vår 2025
Vår 2025 Forklaring Periode Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8 17. - 21. februar 15
Mars 21
April Påskeferie (første skuledag etter påske) 14. - 21. april (22. april) 16
Mai Elevfri dag 30. mai 19
Juni Siste skuledag 20. juni 14
Sum 190