Skulerute - ferie og fridagar

Skulerute - ferie og fridagar

Skuleruta gir oversikt over første og siste skuledag, ferie- og fridagar for eit skuleår.

Skulerute hausten 2021
Haust 2021 Forklaring Periode Skuledagar
August Første skuledag 23. august 7
September 22
Oktober Haustferie veke 41 11. - 15. oktober 16
November 22
Desember Siste skuledag før jul 21. desember 15
Skulerute våren 2022
Våren 2022 Forklaring Periode Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul 4. januar 20
Februar Vinterferie veke 8 21. - 25. februar 15
Mars 23
April Påskeferie 11. - 18. april 15
Mai Elevfri dag 27. mai 19
Juni Siste skuledag 23. juni 16
Sum 190
Skulerute hausten 2022
Haust 2022 Forklaring Periode Skuledagar
August Første skuledag 22. august 8
September 22
Oktober Haustferie veke 41 10. - 14. oktober 16
November 22
Desember Siste skuledag før jul 21. desember 15
Skulerute våren 2023
Våren 2023 Forklaring Periode Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8 20. - 24. februar 15
Mars 23
April Påskeferie 3. - 10. april 14
Mai Elevfri dag 19. mai 18
Juni Siste skuledag 22. juni 16
Sum 190