Skulerute - ferie og fridagar

Skulerute - ferie og fridagar

Skuleruta gir oversikt over første og siste skuledag, ferie- og fridagar for eit skuleår.

Skulerute 2020/2021

Skulerute 2021/2022

Skulerute 2022/2023