Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Skulerute - ferie og fridagar

Skulerute - ferie og fridagar

Skuleruta gir oversikt over første og siste skuledag, ferie- og fridagar for eit skuleår.

Skulerute vår 2023
Vår 2023 Forklaring Periode Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8 20. - 24. februar 15
Mars 23
April Påskeferie 3. - 10. april 14
Mai Elevfri dag 19. mai 18
Juni Siste skuledag 22. juni 16
Sum 190

 

Skulerute haust 2023
Haust 2023 Forklaring Periode Skuledagar
August Første skuledag 21. august 9
September 21
Oktober Haustferie veke 41 9. - 13. oktober 17
November 22
Desember Siste skuledag før jul 20. desember 14
Skulerute vår 2024
Vår 2024 Forklaring Periode Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8 19. - 23. februar 16
Mars Påskeferie 25. mars - 1. april 16
April Første skuledag etter påske 2. april 21
Mai Elevfri dag 10. mai 18
Juni Siste skuledag 21. juni 15
Sum 190
Skulerute haust 2024
Haust 2024 Forklaring Periode Skuledagar
August Første skuledag 19. august 10
September 21
Oktober Haustferie veke 41 7. - 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul 20. desember 15
Skulerute vår 2025
Vår 2025 Forklaring Periode Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8 17. - 21. februar 15
Mars 21
April Påskeferie (første skuledag etter påske) 14. - 21. april (22. april) 16
Mai Elevfri dag 30. mai 19
Juni Siste skuledag 20. juni 14
Sum 190