Hellandtunet

Hellandtunet består av institusjonane Mariebo, Oppigarden og Ivartun.

Mariebo og Oppigarden er tilrettelagte institusjonar for personar med demens. Med til saman 16 plassar.

Ivartun er ein institusjon for personar med psykisk utviklingshemming, med 12 plassar.

Kontakt

Nina Andrea Naastad
Einingsleiar
E-post
Telefon 48 07 11 89

Adresse

Besøksadresse

Myra 4
6390 Vestnes

Kart