Familie og helse

Familie og helse består av psykisk helseteam, legesenteret, helsestasjonen og myra aktivitetssenter. Eininga er ikkje samlokalisert, men sentralt plassert i Vestnes sentrum. Fokusområdet i eininga er å ha eit førebyggjande og helsefremjande perspektiv for barn, unge, vaksne og familiar med behov for hjelp og støtte sett ut i frå eit familieperspektiv.

Visjon

Eininga sin visjon « Mestring og motivasjon for alle» ut i frå kjerneverdiane trygg, raus og engasjert.

Trygg- Gjennom tillit skaper vi tryggheit

Raus- Vi viser respekt, er åpne og deler med fellesskapet

Engasjert -  Engasjement forankra i trygge relasjonar og tenester

 

 

Illustrasjon av barn, ungdom og familie - Klikk for stort bilete

Kontakt

Elly Christine Volsdal Slettvoll
Einingsleiar
E-post
Telefon 90 15 85 65

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart