Helland barneskule

Helland barneskule har ca. 290 elevar på 1.-7.årsstega. Skulen har skulefritidsordning med ca. 100 barn. Helland barneskule ligg sentralt i Vestnes kommune. Skulen ligg i eit flott naturområde nær sjø, skog og fjell. Skulen nyttar seg ofte av den flott naturen til turar og aktivitetar.

Informasjon

Organisering av skuleveka (PDF, 114 kB)
Oppretting av klassekasse (PDF, 24 kB)
Trafikkavvikling ved Helland barneskule og SFO (PDF, 143 kB)

SFO

Helland barneskule har skulefritidsordning. Her kan ein lese meir om tilbodet.

Kontakt

Helland barneskule
E-post

Team 1: 90 76 98 73
Team 2: 90 76 04 43
Team 3: 90 76 52 71
Team 4: 90 73 15 64
Team 5: 90 74 73 56
Team 6: 90 78 17 43
Team 7: 90 77 86 13
Grunnleggande norsk: 90 79 31 62
 

Gisela Stene Smith-Nilsen
Einingsleiar/Rektor
E-post
Telefon 99 44 14 55
Ingrid Elin Malin
Undervisningsinspektør
E-post
Telefon 97 52 07 06

Adresse

Besøksadresse:
Skulevegen 2
6390 Vestnes

Postadresse: 
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart