Tomrefjord barnehage

Tomrefjord barnehage

Barnehagen ligg i naturskjønne omgivingar der skogen strekker seg heilt inn på leikeplassen. Vi har eit flott uteområde med eigen gapahuk og leikeapparat som inviterar til fysiske utfordringar som passar alle barn.

Vi har fine turmoglegheiter til skog og fjøre og nyttar oss ofte av det.

Det er kort veg til idrettshallen som vert brukt fast ein gong i veka. I tillegg har førskulegruppa tilbod i svømmehallen for vasstilvenning.

Barnehagen har eit nært samarbeid til Tomrefjord skule i høve overgangen frå barnehagen til skule.

Barnehagens aktivitetar planlegges i henhold til Rammeplanens fagområder. Pedagogiske leiarar på kvar avdeling lagar eigne periodeplanar.

Fagområda er: Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og kreativitet. Kropp, røyrsle, mat og helse. Nærmiljø og samfunn. Antal, rom og form. Natur, miljø og teknologi. Etikk, religion og filosofi.

Visjon

«Kvart augneblink tel»

Alle møte mellom menneske i kvardagen tel. Det gjeld møter mellom barn, møte mellom barn og vaksne og møtet vaksne imellom. Alle dei møta er med på å skape oss som menneske

Organisering

Barnehagen har to avdelingar, Blåklokka for barn 1 - 3 år og Marihøna for barn 3 - 6 år.

Vi har totalt 48 plassar.

Marihøna barn 3 - 6 år

Marihøna barn 3 - 6 år
Stilling Namn
Pedagogisk leiar: Mats Longva
Barnehagelærar: Susann Skavnes
Barne- og ungdomsarbeidar: Ann Kristin Lyngvær
Omsorgsarbeidar: Bente Karin Herje
Barne- og ungdomsarbeidar Camilla Ø. Pedersen

Blåklokka barn under 3 år 

BLÅKLOKKA barn 1 - 3 år
Stilling Namn
Pedagogisk leiar: Natalie Vik Brunvoll
Barnehagelærar: Janne Marie Vik
Barne- og ungdomsarbeidar: Marlene Kefel
Assistent: Heidi Bårdsnes
Assistent: Julia Aas Uren

Dokument

Tips om tilvenning (PDF, 72 kB)
Kostholdsplan Tomrefjord barnehage (002) (PDF, 350 kB)

 

Slik har vi det

Kontaktinformasjon

Tomrefjord barnehage

Avdeling Marihøna:
907 45 732 
Epost Mats Longva

Avdeling Blåklokka: 
908 15 431 
Epost Natalie Brunvoll

Lise Grønningsæter
Einingsleiar
E-post
Telefon 907 20 911
Anita Sæheim Kjelsvik
Assisterande styrar
E-post
Telefon 991 54 295

Opningstider

Kvardagar: 06:45 - 16:30

Adresse

Besøksadresse

Liaråket 3
6393 Tomrefjord

Kart