Ditt NAV-kontor

Ditt NAV-kontor

NAV Vestnes er ope for for besøk utan timeavtale måndag og torsdag kl. 10:00 – 12:00. Dersom du er registrert hos NAV ber vi deg ta kontakt med oss frå nav.no/DittNAV og gjer avtale om tidspunkt før du kjem til oss - då kan vi gi deg betre service. Takk for at du viser hensyn og følgjer dei nasjonale smitteråda.

Har du behov for akutt økonomisk bistand, naudhjelp eller står utan bustad for natta, kan du ta kontakt på vakttelefon som er betent tysdag, onsdag og fredag kl. 10:00 - 12:00 tlf. 413 82 098. 

NAV-tenester

Du finn svar på det meste på nav.no. 
Du kan kontakte oss alle dagar på telefon 55 55 33 33 eller på www.nav.no/skrivtiloss (Ditt NAV). 
Du kan òg chatte med oss. 

Tenester og tilbod

Skal du søke sosialhjelp? Då må du logge inn med bank-ID og søke digitalt.
Har du ikkje bank-ID? Då kan du framleis søke på papir. Kontakt NAV Vestnes, så hjelper vi deg. 

Nav.no har åpent hele døgnet

  • Finn ledige stillingar
  • Registrer deg som arbeidssøkjer
  • Skriv til oss på Ditt NAV
  • Send søknader
  • Sjekk utbetalingar

Vi svarer på telefon               55 55 33 33   kl. 09:00-15:00
Spørsmål om pensjon          55 55 33 34   kl. 09:00-15:00

Opningstider

Måndag og torsdag
kl. 10:00 - 12:00

Tysdag, onsdag og fredag stengd.

Samtalar kan avtalast via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart