Kommunedirektøren

Kommunedirektøren i Vestnes kommune er Kristian Skålhavn

Kommunedirektøren er kommunen sin øvste administrative leiar. Han/ho skal påsjå at saker som blir lagt fram for folkevalde organ er forsvarleg utgreidde og at vedtak vert iverksette.

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen vert driven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar, og at han er gjenstand for betryggande kontroll.

Pressebilde

Bilde kan brukast fritt, men må merkast: Foto: Vestnes kommune

 

   

Kontakt

Kristian Skålhavn
Kommunedirektør
E-post
Telefon 92 48 33 77

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse:

Brugata 10
Rådhuset
6390 Vestnes

Kart