Helland barnehage

Helland barnehage er fordelt på to bygg og ligg sentralt i Vestnes sentrum.

Organisering

Barnehagen har 8 avdelingar med maksimum 126 plassar, fordelt på bygga:

  • Helland barnehage øvre: 2 småbarnsavdelingar og 2 storbarnsavdelingar
  • Helland barnehage nedre: 2 småbarnsavdelingar og 2 storbarnsavdelingar

Småbarnsavdelingane har frå 9 - 12 barn og storbarnsavdelingane har frå 18 – 24 barn.

Nærmiljø

Barnehagen har eit variert nærmiljø, og vi brukar skogen, fjøra og idrettsparken flittigt. Vi har også opparbeidd ein eigen utebase nær Flatevågen som vi kallar barnehageskogen, med gapahuk og grill. Dei eldste barna får eit tilbod om vanntilvenning i varmtvannsbassenget på Myra.

Visjon

Helland barnehage – ein barnehage til barnet sitt beste.

Helland barnehage ønskjer å vere med på å gi barna ein god barndom. Gi barna opplevingar som står att som lyspunkt for dei i etterkant; barna skal glede seg til å kome i barnehagen. Barnehagen skal vere ein trygg og god stad, der barn skal få støtte til å meistre motgang og handtere utfordringar. Vi ønskjer å gi tid og rom for leiken, og gjennom den legge til rette for utvikling av vennskap med andre barn.

Barna skal møte varme og gode vaksne, som er tilstades for barna og som alltid søker ei forståing for barneperspektivet.

Kontaktinformasjon til avdelingane

Kontaktinformasjon til avdelingane
Avdeling Telefon Pedagogisk leiar E-post
Blekkspruten, nedre 901 92 656 Emely Bjørnøy Send e-post
Havhesten, nedre 901 68 147 Lill-Marit Løvik Send e-post
Kråkebollen, nedre 901 16 371 Benedikte Halås Send e-post
Sjøstjerna, nedre 900 51 031 Ragnhild Tandstad Send e-post
Kanutten, øvre 902 36 619 Ann-Kristin Frafjord Send e-post
Knerten, øvre 904 04 285 Lill-Monica Bø Send e-post
Maurtua 902 64 874 Gunn Arnhild Hamnes Send e-post
Nøtteliten 903 60 309 Line Venås Rishaug Send e-post

Dokument 

Ofte stilte spørsmål  
Praktisk informasjon (PDF, 42 kB)
Tilvenningsordning (PDF, 81 kB) 
Utstyrsliste (PDF, 108 kB)     
Retningslinjer for når barn er sjuke eller har vore sjuk (PDF, 35 kB)   
 

Kontakt

Randi Beate Kleive Bredeli
Einingsleiar
E-post
Telefon 90 76 38 19
Gunn Ellingseter Havnsund
Assisterande styrar
E-post
Telefon 90 61 84 06

Opningstider

Kvardagar 06:45 - 16:30

Adresse

Besøksadresse

Helland barnehage nedre:
Myra 1
Helland barnehage øvre:
Misfjordvegen 47
6390 Vestnes

Kart