Budsjett- og økonomiplan 2022-2025

Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 ligg no ute til høyring.
Høyringsfrist 9. desember 2021.

Høyringsdokumenta finn du her. 

Politikk

Følg med i lokalpolitikken i kommunen.
Sjå informasjon for politikarar, møtekalender, styre, råd og utval.

Meir om politikk

Aktuelt frå kommunen