Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.08.2020, kl 15:07

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Politikk

Følg med i lokalpolitikken i kommunen.
Sjå informasjon for politikarar, møtekalender, styre, råd og utval.

Meir om politikk

Aktuelt frå kommunen

  • 07.08.2020 Obs! Får du besøk på døra?
    Etter oppfordring frå politiet opplyser vi om at kommunen ikkje har folk ute for å sjekke det elektriske anlegget i private bustader i Vestnes.
  • 05.08.2020 Ny krisepakke for frivilligheita  
    Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har...