Ny kommuneplan

Målet med kommuneplanen er at du – uansett om du er innbyggar, næringsdrivande, politikar eller tilsett i kommunen – skal føle at Vestnes kommune er ein attraktivt stad. 

Ny kommuneplan skal vere på plass i løpet av 2024 og gjelde for perioden 2024 - 2036.

Du kan følgje arbeidet her

Aktuelt frå kommunen