Informasjon om koronaviruset

Politikk

Følg med i lokalpolitikken i kommunen.
Sjå informasjon for politikarar, møtekalender, styre, råd og utval.

Meir om politikk

Aktuelt frå kommunen

  • 14.06.2021 To ordningar for frivilligheita er no opna for søknadar
    Den generelle ordning for momskompensasjons har søknadfrist 1. september 2021 og ny koronaordning for frivillige lag og organisasjonar har...
  • 07.06.2021 Nytt sentrumskart
    Det har skjedd ein del i sentrum og kommunen har fått oppdatert sentrumskartet.
  • 04.06.2021 Falsk SMS
    Det er nokon som sender ut falske SMS som ser ut som ei foreldreundersøking med avsender Helland barnehage. Det pågår ikkje noen...