Informasjon om koronaviruset

Oppdatert  28.07.2021, kl 14:21

Bestilling av koronavaksine  (Ope for alle aldergrupper, frå 18 år)

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                  Click here for information about the Coronavirus in English

Stortingsval 2021

Hugs valdagen 13. september 2021. 

Meir informasjon om Stortingsvalet 2021.

Politikk

Følg med i lokalpolitikken i kommunen.
Sjå informasjon for politikarar, møtekalender, styre, råd og utval.

Meir om politikk

Aktuelt frå kommunen