Tekniske tenester

Eininga yt tenester innanfor desse områda:

 • Kart og oppmåling
 • Skogbruk og landbruk
 • Byggesaker
 • Reguleringsplanar
 • Avløp
 • Renovasjon og slamtømming
 • Feiing og tilsyn
 • Drift og vedlikehold av kommunale veger
 • Vedlikehald grøntanlegg
 • Brann og redning
 • Eigedomsskatt

Kontakt

Emil Balstad
Einingsleiar
E-post
Telefon 48 12 54 80

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart