Melding om offentleg ettersyn – Detaljreguleringsplan for Sjøgata 17

Planutvalet har i sak 17/23 den 14.02.2023 og i medhald av Plan- og bygningslova § 12-10/11 godkjent at revidert forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 skal leggast ut til nytt offentleg ettersyn.

Kartskisse som viser kor Sjøgata 17 er innregulert - Klikk for stort bilete

Formålet med planforslaget er å legge til rette for ei bustadblokk i 4 etasjar inkludert parkeringskjellar. 

Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller under her. 

Evt. merknader skal sendast: Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes, eller postmottak@vestnes.kommune.no  

Frist: Innan 30. mars 2023.

 

 

 

 

 

 

Dokument i saka

Vedtak planutvalet 14022023 (PDF, 130 kB)
Saksframlegg - Detaljreguleringsplan Sjøgata 17 – 2. gongs offentleg ettersyn (PDF, 225 kB)
Utomhusplan Sjøgata 17 og 19 (PDF, 887 kB)  
Planbestemmelse (PDF, 410 kB)  
Plankart (PDF, 394 kB)  
Geoteknisk prosjekteringsrapport frå ERA GEO (PDF, 2 MB)  
Vestnes Handelsbygg - erklæring om rettighet til fast eiendom (PDF, 643 kB)  
VA-notat for reguleringsplan Sjøgata 17 (PDF, 257 kB)  
Merknadsmatrise (PDF, 85 kB)  
Statsforvaltaren i Møre og romsdal - Fråsegn til høyring av detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 (PDF, 188 kB) 
Statens vegvesen - Uttale til forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 (PDF, 88 kB)  
AKA og Vestnes Handelsbygg Merknader ved høring - epost (PDF, 101 kB)  
AKA og Vestnes Handelsbygg - Merknader ved høring (PDF, 2 MB)  
Frode Gjelstenli - Merknader Sjøgata 17 (PDF, 72 kB)  
Merknader til forslag detaljreguleringsplan for gnr 46 bnr 56 - Sjøgata 17 - Bjørg og Brian Smith med fleire (PDF, 178 kB)  
Merknader til forslag detaljreguleringsplan for gnr 46 bnr 56 - Sjøgata 17 - Sindre Sivertsen med fleire (PDF, 168 kB)  
Saksprotokoll Funksjonshemma, 15022022 (PDF, 79 kB)  
Saksprotokoll Eldrerådet, 15022022 (PDF, 79 kB)  
Bjørg Gimmestad Smith og Brian Robertson Smith - merkander (PDF, 2 MB)  
Møre og Romsdal fylkeskommune - merkander til offentleg ettersyn (PDF, 666 kB)  
NVE sin uttale - Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Sjøgata 17 i Vestnes sentrum (PDF, 523 kB)  
Kystverket - Høringsuttalelse (PDF, 154 kB)  
Molde og Romsdal Havn - svar - Forslag detaljreguleringsplan til offentlig ettersyn (PDF, 137 kB)
Annonse Sjøgata 17 - Offentleg ettersyn (PDF, 426 kB)
ROS-analyse (PDF, 578 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)