Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 14.07.2020, kl 10:10

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

I brev frå statsråden i dag er det gjort vedtak om at kommunegrensa mellom kommunane Rauma og Vestnes blir justert slik at Vågstranda blir flytta til Vestnes kommune.

Valstyret i Vestnes godkjende 13. mai åtte listeforslag til kommunestyrevalet 2019. Vallistene er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret i Rådhuset eller du kan sjå dei her. Dersom du ønskjer å klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om godkjenning av eit listeforslag må det framsettast innan 7 dager etter offentleggjering av overskriftene på godkjende vallister, jf. vallova § 6-8.

Vestnes ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend á kr 2 500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom som har utmerka seg i kategoriane song/musikk, idrett og anna kulturkategori. Søknadsfristen er utvida til måndag 27. mai 2019.

Leilegheit med 1 soverom. Leilegheita ligg i 4. etasje og har eit areal på ca. 60 m2. Husleiga er p.t. kr. 6.565 pr.mnd. inkl. kabel-TV. Fjernvarme og straum kjem i tillegg og er for tida på hhv. 500 og 200 kroner pr. månad.

Søknadsfrist er 16.mai 2019

Faktura nr to i samband med skogbruksplanbestillinga er kome. Kommunen har mottatt kopi av alle fakturaer med bestilling som i første faktura.

Fylkesmannen har i dag motteke resultata frå innbyggarhøyringa som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknaden frå grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune. Vestnes kommunestyre skal behandle saka om grensejustering i møte 23. mai 2019.

Vestnes kommune melder med dette at Geir Inge Lien framleis er møtande vara i Stortinget. Det er venta at han skal møte i Stortinget ut vårsesjonen, venteleg til 21. juni 2019.

Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune.

Det er endringar i hentedagar av avfall i påska.