Aktuelt

Måndag 24. februar arrangerer Statens vegvesen eit informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for E39 Ørskogfjellet-Vik. Detaljregulering av delparsellen, som er ein del av ny E39 Ålesund-Molde, er no starta opp i samarbeid med Vestnes kommune.

Vestnes kommune og Vestnes idrettsråd inviterer til informasjonsmøte om anlegg og spelemidlar v/Siri Ask Fredriksen i Møre og Romsdal idrettskrets. 

Målgruppa er idrettslag, frivillige lag og foreiningar, stiftelsar og andre interesserte.

Varsel for strekningen Stad til Frøya: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no.

Fylkesmannen oppfordrar kommunane til å dele informasjon frå Helsedirektoratet kring coronaviurset.

Les meir om nytt coronavirus

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2020. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Deltakarar våren 2020 melder seg på ved å sende inn elektronisk skjema som ein finn ved å følgje lenka under.

Frå 1. januar 2020 går Vestnes  kommune over til å sende brev digitalt - via SvarUT. Derfor bør du sørgje for å ha ei digital postkasse.

Fyrverkerioppskyting frå området ved Kataholmen kl 24:00. NB! Med atterhald om at veret er godt nok. Tilsyn frå Vestnes Brannvesen. Fyrverkeri som folk har med.

I medhald av PBL § 12-14 godkjenner planutvalet endringar etter forenkla prosess i reguleringsplanen for E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen) innafor Vestnes kommune, slik det går fram av plankart nr. 1 til 7, datert 23.10.19, samt reviderte føresegner datert 09.12.2019 og høyringsbrev datert 31.10.19. 

Vestnes kommune byttar bank til DNB Bank ASA frå 01.01.2020. I samband med dette blir kontonummeret på vår driftskonto endra.