Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar ART arkitekter og ingeniører AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for næringsverksemd på Vågstranda - planområde Salmar Genetics AS_2020.09.17.

Det er ledig to leilegheiter ved Senior Plaza og ei leilegheit ved aktivitetssenteret. Det er utarbeidd eigne kriteria for inntak i omsorgsbustad. Søknadsfristen er 5. oktober 2020.

Frå måndag 12. oktober (veke 42) vil Tomrefjord svømmehall vere ope for organisert svømming.
På grunn av den pågåande covid-19 pandmien er det utarbeidd eigne retningslinjer for bruk av bassenget.

Vestnes Næringsforum har i samarbeid med Vestnes Kommune fått tildelt tettstadskoordinatormidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og søker prosjektleiar i inntil 100% stilling ut 2022.

Frå måndag 28. september vil Myra varmebasseng vere ope for organisert svømming. På grunn av den pågåande covid-19 pandmien er det utarbeidd eigne retningslinjer for bruk av bassenget.
Innan kort tid vil vi komme med informasjon om bassenget i Tomrefjord.

I dag går fristen ut for å søke om støtte frå regjeringa si krisepakke 2 for frivilligheita.
Les meir om ordning her.

Vestnes kommune har mjuka opp reglane for besøkande ved Vestnes sjukeheim, Tresfjord trygdeheim og Hellandtunet. Retningslinjene gjeld frå 14. september 2020.

Under vedlikehaldsarbeid ombord i ein båt i dokk ved Solstrand verft i Tomrefjord oppstod det lekkasje av ammoniakk. Vestnes kommune har sett krisestab og følgjer ulykka tett.

I samband med etablering av ladestasjon for elferger skal Nordvestnett legge høgspentkablar frå Kjelbotn til Furneset. Det er ei strekning på om lag 10,5 kilometer. Busengdal AS er entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Du vil frå no av få ein SMS frå feiaren når han kjem for å feie eller gå tilsyn.

Vi vil gå over frå å varsle feiing og tilsyn med lappar i postkassa til å sende varsel om feiing og tilsyn med SMS. Dette gjeld både eigarar av bustadar og fritidsbustadar/hytter i kommunen.