Aktuelt

Statens vegvesen og Vestnes kommune inviterer til ope digitalt møte om reguleringsplanen

Minstepensjonistar, uføre og andre med låge inntekter kan få bustøtte i vinter.

Vestnes kommune tilbyr fra 01.02.22 koronavaksine av barn 5-11 år.

Det kan no søkjast om plass ved skulefritidsordninga (SFO) i Vestnes kommune for skuleåret 2022-2023. 

Stortinget har vedteke ei kompensasjonsordning for lokale verksemder. Dette som del av dei økonomiske tiltaka knytt til ringverknadene av Covid-19- pandemien. Kommunane har ansvaret for å fordele midlane, og Vestnes kommune har motteke kr 637 000 i ny tildelingsrunde nr. 6.

Sent søndag ettermiddag sørvest liten storm 22 m/s på kysten, fra kl 16.00 dreiende til vestlig kortvarig sterk storm 30 m/s. Tidlig søndag kveld nordvest full storm 25 m/s, minkende til sterk kuling 20 m/s.

Det er moglegheit for drop-in vaksinering ved Vestnes legesenter i dag fredag 14. januar frå kl 10 - 14. Det må ha gått 20 veker frå du fekk dose 2 (26. august eller tidlegare). 

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2022.

Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar og det skal berre nyttast elektronisk søknad.

Grunna skade på veg og høg vannstand er vegen over Kjersemfjellet stengt ved Risbrua i Tresfjord. 

Alle med alvorlig svekka immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 månader etter siste dose i grunnvaksineringen.