Oppfølging av ekstremvêret Ingunn

I samband med ekstremvêret Ingrunn held Statsforvaltaren eit møte med kommunane kl 14:00 i ettermiddag. Kriseleiinga i Vestnes vil i etterkant vurdere tiltak for kvelden og morgondagen.