Redusert kapasitet ved Vestnes Legesenter onsdag 31.01.2024

Grunna ekstremveret som er meldt i dag, er det redusert kapasitet ved legesenteret. Som følge av lite tilgjengeleg personale må vi prioritere akutthjelp.