Barnehageopptak i Vestnes kommune, barnehageåret 2024/2025

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2024. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar og det skal berre nyttast elektronisk søknad. 

Desse må søkje:

  • barn som ikkje har barnehageplass
  • barn som står på venteliste no og vil endre på søknaden sin
  • barn som har plass, men vil endre på plassen
  • barn som har plass, men som vil bytte barnehage

Informasjon og lenkje til søknad finn de her

Dersom de treng hjelp til utfylling kan de ta kontakt med servicekontoret.

Søknadsfristen er 1. mars 2024