Aktuelt

DigiHelsestasjon gjør at du kan kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten ved å logg deg inn via Helsenorge.no eller laste ned Helsenorge appen.

Vi endrar no på koronakommunikasjonen. Framover legg Vestnes kommune ut smittetal på heimesida. Smittetal frå helg blir lagt ut måndagar. 

Det er no lagt ut timar for online booking av koronavaksine tysdag 5. oktober. Stad: Idahall. Vi oppmodar til påmelding til dei som har tenkt å ta vaksina. 

 

På ein pressekonferanse fredag 24. september orienterte regjeringa om at Noreg nå går over til ein normal kvardag med auka beredskap. Dette skjer frå klokka 16.00 laurdag 25. september. 

Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye og endra objekt, vil det bli utført synfarings- og oppmålingsarbeid, jfr Eigedomsskattelova sin § 8 A-3.

Vestnes kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle av covid-19. Det gjeld ein person som er i innreisekarantene ved VARD sin brakkerigg på Trohaugen som har testa positivt.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Vestnes kommunestyre den 16.09.2021, sak 67/2021, detaljreguleringsplan med føresegner for Reistad Småbåthamn på Vågstranda.

Vil du bidra til å vidareutvikle gode helsetenester? 

Som kommunalsjef i Vestnes kommune får du ein utfordrande, mangfaldig og engasjerande arbeidskvardag, der du får moglegheita til å forme og vidareutvikle gode helse- og omsorgstenester til kommunen sine innbyggjarar i ein folkestyrt organisasjon.

Vestnes kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle av covid-19, som har testa positivt ved innreise. Den tilreisande har vore i karantene sidan ankomst Noreg, og er no i isolasjon ved VARD sin brakkerigg på Trohaugen.  

Vestnes kommune opprettar frå i dag av ein eigen koronatelefon. Telefonen er open måndag - fredag kl 09:00 - 12:00 og ein ynksjer at alle som har spørsmål kring korona eller koronatesting ringer dette telefonnummeret.