Aktuelt

Leilegheit med 1 soverom. Leilegheita ligg i 4. etasje og har eit areal på ca. 60 m2. Husleiga er p.t. kr. 6.565 pr.mnd. inkl. kabel-TV. Fjernvarme og straum kjem i tillegg og er for tida på hhv. 500 og 200 kroner pr. månad.

Søknadsfrist er 16.mai 2019

Faktura nr to i samband med skogbruksplanbestillinga er kome. Kommunen har mottatt kopi av alle fakturaer med bestilling som i første faktura.

Fylkesmannen har i dag motteke resultata frå innbyggarhøyringa som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknaden frå grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune. Vestnes kommunestyre skal behandle saka om grensejustering i møte 23. mai 2019.

Vestnes kommune melder med dette at Geir Inge Lien framleis er møtande vara i Stortinget. Det er venta at han skal møte i Stortinget ut vårsesjonen, venteleg til 21. juni 2019.

Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune.

Det er endringar i hentedagar av avfall i påska. 

Vestnes kommune er imponert over korleis VARD Langsten har handtert utbrotet av smittsam lungebetennelse (Pneumokokksjukdom). Pr i dag er ca 1000 tilsette vaksinerte, og vaksineringa held fram for fullt.

Påmeldingsperiode: frå 23.04.kl 09 – til og med 26.04.

Dei tre siste månadane har det vore fleire tilfelle av alvorleg lungebetennelse blant personar som arbeider i verftsindustrien. Sidan januar i år har ni personar vore innlagd på sjukehus med stadfesta pneumokokksjukdom. Alle desse har fått behandling og er no utskrevne friske. I tillegg er det seks tilfelle som kan ha tilknytning til utbruddet, men som ikkje er stadfesta.

Fann du det du leita etter?