Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Aktuelt

Publisert 15.02.2023

Planutvalet har i sak 17/23 den 14.02.2023 og i medhald av Plan- og bygningslova § 12-10/11 godkjent at revidert forslag til detaljreguleringsplan for Sjøgata 17 skal leggast ut til nytt offentleg ettersyn.

Publisert 07.02.2023

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjende Vestnes kommunestyre den 26.01.2023, sak 6/23 - Detaljreguleringsplan for utviding av Gjermundnes masseuttak.

Publisert 31.01.2023

Vestnes vassverk melder at dei no er i normal drift igjen. Kokevarselet er oppheva.

Publisert 26.01.2023

Vestnes kommune oppretta namnesak for å finne namn til to nye vegar i samband med utbygging av nytt byggefelt i Fiksdal. Vestnes formannskap vedtok 16.01.2023 Nakkesjøvegen og Notavollvegen som nye vegnamn i samband med utbygging av nytt byggefelt i Fiksdal.

Publisert 23.01.2023

Det kan no søkast om plass ved skulefritidsordninga (SFO) i Vestnes kommune for skuleåret 2023-2024. Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Publisert 21.01.2023

Med bakgrunn i at det tek tid å få tilbake vatnet i delar av kommunen vil Vestnes kommune også i dag legge tilrette for at det kan hentast vatn ved brannstasjonen på Helland i kveld frå kl 20:30 - 22:00.

Publisert 21.01.2023

Vestnes vassverk informerer om at alle skal ha fått igjen vatnet no,  men at det vil bli enkelte som i løpet av dagen opplever å miste vatnet igjen. 
Vatnet bør framleis kokast.

Publisert 20.01.2023

Med bakgrunn i at det tek tid å få tilbake vatnet i delar av kommunen vil Vestnes kommune legge tilrette for at det kan hentast vatn ved brannstasjonen på Helland i kveld frå kl 20:30 - 22:00.

Publisert 20.01.2023

Mange kundar til Vestnes vassverk oppleve trykk- og vassproblem. Dette skuldast begrensing i ledningdimensjonar i reservesystemet. Dykkar, helikopter og anna nødvendig utstyr er på plass og i gang med utbetring av inntaket i Sprovsvatnet.

Publisert 20.01.2023

Vestnes Vassverk slit med kapasitet på vassforsyninga for tida, uvisst kor lenge dette problemet vil vedvare.

Vatnet er nå borte i høgda, men Helland sentrum har framleis noko vatn med redusert trykk.