Informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Kommunen sitt sak og arkivsystem er nede og leverandør jobber med saka. Dette skaper problem for nettsida til kommunen kor Politikarportal og Innsyn i postlista ikkje er tilgjengeleg. 

Frå 25.05.2020 og til sommarferien blir det ordinære opningstider i barnehagane, 06:45 – 16:30

Påmeldingsfristen til norskprøven er ute. Dersom du har behov for å ta norskprøven no, kan du melde deg på ved å sende mail til postmottak@vestnes.kommune.no.

Her finn du programma for 17. mai-feiring i dei ulike bygdene i Vestnes kommune. Frå kl 11:00 på nasjonaldagen kan du sjå helsingane folk har sendt inn..

Nei, - det er verken resultat av paveval i Vatikanet eller signal frå den nordamerikanske prærien….. Det er Vestnes kommune som har sett i gong arbeid med å lokalisere innlekkasje til dei kommunale spillvassleidningane.

I Vestnes blei det i dag markert 75-års jubileum for frigjeringa av Noreg. Dagen blei markert ved minnebautaen ved Vestnes kyrkje med musikkinnslag av Mathea og Anthonie Eiken Faksen, appell ved Terje Holseter og kransenedlegging ved ordførar Geir Inge Lien.

 

 

Frå tysdag 12. mai vil skulane i Vestnes gradvis opne opp tilbodet for elevane på 5. - 10. årssteg.

Regjeringa legg opp til ei gradvis opning av skulane for alle elevar frå 11. mai. Det er ei målsetjing at alle elevar skal få delar av undervisninga si på skulen.

Regjeringa la i dag fram planen for vidare handtering av covid-19 og ein tidsplan for nedbygging av dei mest inngripande tiltaka.

Fleire prosjekt nærmar seg slutten og det skal i den forbindelse asfalterast rundt omkring i Vestnes den neste månaden, dette fører til periodevis stengde gater og fortau.