Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Aktuelt

Vestnes sentrum

Vestnes kommune lyser ut kulturprisen for 2022. Kulturprisen kan gis til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege.

No er det tid for å melde seg på Norskprøven. Ein kan melde seg på t.o.m. fredag 04.11.2022 klokka 23:59.

Eigenberedskap

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap.

Heimevernet har øving på Myraområdet i Vestnes i dag, i morgon og fredag.

Vestnes kommune har meldt seg på ordninga, og kommunale instansar, frivillige lag og organisasjonar og andre kan no søke om midlar i Bufdirs søknadsportal. Tilskot til inkludering av barn og unge er ei treårig tilskotsordning. Det vil seie at ein kan søke om midlar for ei periode på inntil tre år om gongen.

Knut Marius har gitt oss løyve til å bruke sangen "Kan du Hjelpe me å Hjelpe" i samband med kampanjen. I denne samanhengen kjem han også med ein appell.

Vestnes kommune er med i lanseringa av Folkehelsekampanjen i regi av Region midt for å auke kunnskapen og få fleire til å få hjelp med å håndtere sjølvmordstankar.

Ålesund kommune har oppdrag for Vestnes kommune og det er i denne omgang behov for nokon som kan ta eit særleg ansvar for lønnsarbeidet der. Arbeidsstad vil vere på Sjøholt eller Ålesund, kor det frå før er etablerte fagmiljø innan rekneskap og lønn. 

Vestnes seniorakademi vil i samarbeid med dei lokale Pensjonistlaga og Vestnes kommune tilby nytt datakurs for seniorar om det vert nok påmeldte, ca 8 – 10 deltakarar. Tema er mellom anna bruk av internett, offentlege nettsider som Altinn, NAV, mine resepter, bestille legetime, sende/ta i mot meldingar m.m

Det er sett opp datoar for influensavaksinering i veke 43. Du bestiller time på Vestnes legesenter si nettside www.vestneslegesenter.no,  eller du kan ringe legesenteret i åpningstida eller sende sms til legesenteret: send sms til tlf. nr 2097 (kodeord VESTNES).