Aktuelt

Foto: Asbjørn Stokkeland

  
Vestnes kommunestyre har vedteke Årsrapport for 2021. Årsrapporten er for første gong framstilt som eit samla elektronisk dokument. Den er utarbeidd i same format som budsjett- og økonomiplanen for 2022 - 2025.

NAV sitt publikumsmottak på Vestnes vil frå 13. juni ver ope måndagar og torsdagar.

Søndag vart 360 nye norske statsborgarar feira i Molde, 17 av dei høyrer til i Vestnes. Statsborgarseremoniane inneheld musikk, talar og framseiing av truskapsløfte.

Vestnes eldreråd og Rådet for funksjonshemma inviterer til seminar om velferdsteknologi ved Vestnes bibliotek den 2. juni kl. 10:00 – 13:00.

 

Er du mellom 13 og 18 år, og har lyst til å vere med på ei veke med kjekke sommaraktivitetar? Meld deg på UNG SOMMAR I VESTNES i veke 26. (27.06 - 01.07). Frist for påmelding: 1. juni.

Vestnes kommune ved Planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at revidert forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics, Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Gjermundnes Naturmurstein AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at detaljregulering for Gjermundnes Masseuttak - Utviding. Plan Id 0121 1535 er satt i gang:
 

Det blei gjort videoopptak frå markeringa av frigjerings- og veterandagen 8. mai 2022 i Vestnes kommune. Videoane kan du sjå her.

Vestnes Ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend à kr 2.500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom mellom 13 og 20 år som har utmerka seg i kategoriane song/musikk, idrett og anna kulturkategori.

Her finn du programma for 17. mai feiring i bygdene i Vestnes kommune.