Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 17.07.2020, kl 10:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

I samband med ferieavviking er Randi Bergundhaugen (H) fungerande ordførar i Vestnes kommune i perioden 29. juni tom. 26. juli 2020.

Det er to arbeidarar som bur på Trohaugen i Tomrefjord og som har sitt arbeid i Søvika som er bekrefta smitta. I pressemelding frå Vard redgjer dei for situasjonen og smitteverntiltaka som er iverksett.

Det er godt samarbeid mellom verksemda og kommuneoverlegen. Smittesporinga som er gjennomført blir følgd opp. Meir informasjon blir lagt ut når den aktuelle verksemda har dette klart.

I regi av Vestnes skogeigarlag og aktivskogbruk vert det arrangert eit motorsagkurs for ungdom frå 15 år (10 klasse) og oppover. Det er eit nybegynnarkurs som passar for alle. Det vil gå over to dagar. Kurset vert halde i Tresfjord. Kursavgift kr 1000,- per deltakar. 

Det er i dag påvist koronasmitte hos to personar i Vestnes kommune. Det er tilreisande arbeidarar som er busett på brakkerigg i kommunen og dei har ikkje hatt kontakt med lokalbefolkninga eller vore i butikkar.  Dei smitta har ikkje sitt daglege arbeid i Vestnes.

Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.

 Under kommunestyremøte i Tresfjord 18. juni blei ungdomsstipend 2020 tildelt tre ungdomar for utmerkingar innan idrett.

 

 

Vestnes kommune har nyleg lyst ut konkurranse på Doffin for anskaffing av senger, madrassar og nattbord. Formålet med denne anskaffinga er å inngå ein rammeavtale (1+1+1+1 år) for levering og montering av nemnde produktgrupper. 

I haust vil Vestnes Vaksenopplæring ha følgjande tilbod:

Grunna flytting og klargjering av Helland ungdomsskule ved Tresfjord skule så vil elevane starte opp ein dag seinare enn det som står i skuleruta.

Første skuledag for elevane ved Helland ungdomsskule blir tysdag 18.august.