Aktuelt

Fylkesmannen har i dag motteke resultata frå innbyggarhøyringa som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknaden frå grunnkrinsane Hjelvik og Våge i Rauma kommune. Vestnes kommunestyre skal behandle saka om grensejustering i møte 23. mai 2019.

Vestnes kommune melder med dette at Geir Inge Lien framleis er møtande vara i Stortinget. Det er venta at han skal møte i Stortinget ut vårsesjonen, venteleg til 21. juni 2019.

Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune.

Det er endringar i hentedagar av avfall i påska. 

Vestnes kommune er imponert over korleis VARD Langsten har handtert utbrotet av smittsam lungebetennelse (Pneumokokksjukdom). Pr i dag er ca 1000 tilsette vaksinerte, og vaksineringa held fram for fullt.

Påmeldingsperiode: frå 23.04.kl 09 – til og med 26.04.

Dei tre siste månadane har det vore fleire tilfelle av alvorleg lungebetennelse blant personar som arbeider i verftsindustrien. Sidan januar i år har ni personar vore innlagd på sjukehus med stadfesta pneumokokksjukdom. Alle desse har fått behandling og er no utskrevne friske. I tillegg er det seks tilfelle som kan ha tilknytning til utbruddet, men som ikkje er stadfesta.

Innan fristen 1. april kl 12:00 er følgjande listeforslaga komme inn til kommunestyrevalet 2019: 

Lag og foreiningar som driv kulturaktivitet i kommunen kan søke. Barne- og ungdomsarbeid har høg prioritet. Søknadsfristen er 25. april 2019.

Fann du det du leita etter?