Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

Gjestearbeidaren ved VARD sin brakkerigg på Trohaugen, som torsdag 8. september testa usikker prøve for covid-19, er retesta. Prøvesvaret er positivt.

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande gjestearbeidar i VARD som nyleg har ankomme VARD sin brakkerigg på Trohaugen.

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande gjestearbeidar i Vik Elektro som nyleg har ankomme bedrifta sin brakkerigg på Trohaugen.

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande gjestearbeidar i VARD som nyleg har ankomme brakkeriggen på Trohaugen.

TV-aksjon 2020 - illustrasjon

Årets TV-aksjon har fått namnet: Eit hav av moglegheiter! 

Tema i år er noko mange er opptatt av: plast i havet. 8 millioner tonn plast hamnar i havet kvart år og øydelegg for dyrelivet, næringsvegar og matproduksjon. Visste du at du får i deg 5 gram plast i veka? Det tilsvarar eit kredittkort!

Ein gjestearbeider tilsett hos ein underleverandør til Vard har testa positivt for koronavirus. 

Under vedlikehaldsarbeid ombord i ein fiskebåt ved kai ved Vard Langsten i Tomrefjord oppstod det lekkasje av ammoniakk. Vestnes kommune har sett krisestab og følgjer ulykka tett.

Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye og endra objekt, vil det bli utført synfarings- og oppmålingsarbeid, jfr Eigedomsskattelova sin § 8 A-3.
Arbeidet vil vare ut januar 2021.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar ART arkitekter og ingeniører AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for næringsverksemd på Vågstranda - planområde Salmar Genetics AS_2020.09.17.

Det er ledig to leilegheiter ved Senior Plaza og ei leilegheit ved aktivitetssenteret. Det er utarbeidd eigne kriteria for inntak i omsorgsbustad. Søknadsfristen er 5. oktober 2020.