Aktuelt

Heile 12 grupper frå skulane i Tomrefjord og Helland deltok i årets innovasjonscamp i Vestnes. Alt frå kildesortering, kjøtprodukt og velferdtenester til motorsport, vatnsportsenter og ventilasjon stod på timeplanen denne veka.

Vågstranda Vel søkte i brev til Fylkesmannen av 27. juni 2016 om grensejustering mellom kommunane Vestnes og Rauma.

Leilegheit med 1 soverom. Leilegheita ligg i 1. etasje og har eit areal på ca. 60 m2. Husleiga er p.t. kr. 6.565  pr. mnd. inkl. kabel-TV. Fjernvarme og straum kjem i tillegg og er for tida på hhv. 500 og 200 kroner pr. månad. Søknadsfristen er 29. mars 2019.

I regi av Fylkesmannen blir det arrangert fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg på Vestnes 26. mars frå kl 12:00 - ca 16:00. Målgruppa er gardbrukarar, skogeigarar og flisprodusentar. Arrangementet er gratis og påmeldingsfristen er 22. mars.

I den første fasen blir det fokus på to aktivitetar:

Prosjektet er inne i ein ny fase og i dag var det sett første spadetak for sjølve byggefasen. Frå måndag i neste veke blir det byggestart med rigging og graving.

Det er ledig ein omsorgsbustad på Senior Plaza. Leilegheita har 2 soverom og ligg 3. etasje. Søknadsfristen er 12. mars.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjende Vestnes kommunestyre den 21.02.2019, sak 15/19, reguleringsendring for Slutåshaugen.

Vestnes kommune treng dyktige lærarar til ledige undervisningsstillingar frå august 2019. Det vert ledig inntil 10, 5 stillingar i 100 %, både faste stillingar og vikariat .

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsplan Vike sentrum skal leggast ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Fann du det du leita etter?