Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande arbeidar i Rauma Sætre AS som nyleg har ankome brakkeriggen på Daugstad. 

Det er viktig at alle respekterer dei smitteverntiltaka som til ei kvar tid er gjeldande. Ut frå tilbakemeldingar frå Vestnes sjukeheim og Tresfjord trygdeheim opplever vi no at retningslinene ikkje vert fulgt opp like godt som tidlegare.

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande arbeidar i VARD som nyleg har ankommet brakkeriggen på Trohaugen.

Ein kan no melde seg å norskkurs for innvandrarar og grunnskoleopplæring for vaksne ved Vestnes Vaksenopplæring. Kursa vil gå hausten 2020.

Etter oppfordring frå politiet opplyser vi om at kommunen ikkje har folk ute for å sjekke det elektriske anlegget i private bustader i Vestnes.

Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Nytt skuleår står for tur og vi er framleis på gult nivå (same som før sommarferien) med tanke på koronasmitte.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av dei siste 10 dagane har opphalde seg i, eller vært på reise i "grønne" regionar og land utanom Norden skal: informere arbeidsgjever før dei skal starte opp att i arbeid. Desse tilsatte skal testast éin gong for SARS-CoV-2 og skal ikkje ha pasientnært arbeid før negativ test føreligg.

SARS-CoV–2 test skal bestillast hjå kommunen tlf 71 18 40 57, måndag til fredag frå kl. 10-12.
(Ikkje via legesenteret).

Helsepersonell og deres arbeidsgivere bør utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Les om råda som bør følgast her:

Reiseråd til arbeidsgivere og ansatte i helsetjenesten

Vestnes kommune har lagt ut digitale opptak frå kommunestyremøtet 16.07.2020 - sak 73/20 Båtbyggarmuseet - midlar til opparbeiding av betongplate for båten Søblomsten.