Aktuelt

Påmeldingsperiode: frå 23.04.kl 09 – til og med 26.04.

Dei tre siste månadane har det vore fleire tilfelle av alvorleg lungebetennelse blant personar som arbeider i verftsindustrien. Sidan januar i år har ni personar vore innlagd på sjukehus med stadfesta pneumokokksjukdom. Alle desse har fått behandling og er no utskrevne friske. I tillegg er det seks tilfelle som kan ha tilknytning til utbruddet, men som ikkje er stadfesta.

Innan fristen 1. april kl 12:00 er følgjande listeforslaga komme inn til kommunestyrevalet 2019: 

Lag og foreiningar som driv kulturaktivitet i kommunen kan søke. Barne- og ungdomsarbeid har høg prioritet. Søknadsfristen er 25. april 2019.

Heile 12 grupper frå skulane i Tomrefjord og Helland deltok i årets innovasjonscamp i Vestnes. Alt frå kildesortering, kjøtprodukt og velferdtenester til motorsport, vatnsportsenter og ventilasjon stod på timeplanen denne veka.

Vågstranda Vel søkte i brev til Fylkesmannen av 27. juni 2016 om grensejustering mellom kommunane Vestnes og Rauma.

Leilegheit med 1 soverom. Leilegheita ligg i 1. etasje og har eit areal på ca. 60 m2. Husleiga er p.t. kr. 6.565  pr. mnd. inkl. kabel-TV. Fjernvarme og straum kjem i tillegg og er for tida på hhv. 500 og 200 kroner pr. månad. Søknadsfristen er 29. mars 2019.

I regi av Fylkesmannen blir det arrangert fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg på Vestnes 26. mars frå kl 12:00 - ca 16:00. Målgruppa er gardbrukarar, skogeigarar og flisprodusentar. Arrangementet er gratis og påmeldingsfristen er 22. mars.

I den første fasen blir det fokus på to aktivitetar:

Prosjektet er inne i ein ny fase og i dag var det sett første spadetak for sjølve byggefasen. Frå måndag i neste veke blir det byggestart med rigging og graving.

Fann du det du leita etter?