Vestnes kommune

Aktuelt

God-jul-godt-nyttår

Vestnes kommune har følgjande opningstider i romjula.

Det kan vere endringar for henting av avfall i jula. Sjå eige oppsett på dette.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019 har lege ute til offentleg ettersyn sidan 4.desember. Høyringsfrist var sett til 10. desember. Fristen var sett for å kunne sende ut alle innkomne merknader i innkallinga til kommunestyret.

Det vert ledig ei leilegheit ved Senior Plaza og ei leilegheit på Aktivietssenteret. Søknadsfristen er 21. desember 2018.

Mentorordninga "Bonde hjelper bonde" har nå i to år vore prøvd i fleire regionar. Vårt fylke har foreløpig ikkje vore med i prøveordninga; men med støtte frå Fylkesmannen og Fylkeskommunen vil vi vere i gang frå 2019.

Vestnes formannskap har no gjort framlegg om økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett for 2019.

Vestnes kommune lanserer i dag nye nettsider.

Randi Bergundhaugen 1

Randi Bergundhaugen (H) er fungerande ordførar i Vestnes kommune i perioden 3.- 19.desember.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291.985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Fann du det du leita etter?