Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

Det er påvist koronasmitte hos to personar i Vestnes kommune. Det er tilreisande gjestearbeidarar frå ein underleverandør i VARD som nyleg har ankome brakkeriggen på Trohaugen.

Det vert sett vaksine mot sesonginfluensa ved Vestnes Legesenter.

Det er påvist koronasmitte hos to personar i Vestnes kommune. Det er tilreisande gjestearbeidarar frå VARD som nyleg har ankome brakkeriggen på Trohaugen.

Gjennom digitale bøsser, ryddeaksjon, vipps og næringsliv, vart det samla inn 235.634 kr til årets TV-aksjon i Vestnes kommune! Pengane går til WWF og bekjemping av plast i havet. Tusen takk for innsatsen!

 

 

Det er i dag 16.10.20 store dataproblem som gjer at legesenteret  ikkje kjem inn på datasystemet. Dei får derfor ikkje svart på sms, og har heller ikkje tilgang på systemet.  Dei ber om at det som hastar blir ringt om, og det som ikkje hastar let vente. Tlf mellom 08:00 - 09:00 - 974 96 602. Etter kl 09:00 - 15:30 - 71 18 41 00.

Spør meir

Temaet for verdensdagen i år er «Spør meir». Det å slite psykisk i periodar er normalt, men halvparten av oss får, eller har ein psykisk diagnose i løpet av livet. Anten det angår deg sjølv eller som pårørande, er det nødvendig at vi er klar over kva vi kan gjere i kvardagen for å styrke oss, men også kva verktøy vi har for å møte psykiske utfordringar. Ved å spørje meir, vil fleire kjenne seg inkludert. Og vi kan lettare oppdage om nokon treng hjelp.

Det er i dag påvist koronasmitte hos to personar i Vestnes kommune. Det er tilreisande gjestearbeidarar frå to ulike underleverandørar i VARD som nyleg har ankome brakkeriggen på Trohaugen.

Det er i kveld påvist koronasmitte hos to person til i Vestnes kommune. Det er tilreisande gjestearbeidarar frå ein underleverandør i VARD som nyleg har ankome brakkeriggen på Trohaugen. 

Det er i dag påvist koronasmitte hos ein person i Vestnes kommune. Det er ein tilreisande gjestearbeidar frå ein underleverandør i VARD som nyleg har ankome brakkeriggen på Trohaugen.

Meir åpenheit kan føre til:

  • At det vert lettare å dele tankar med andre, det å gi og få støtte
  • Mindre tabu kring psykiske utfordringar
  • Å styrke den psykiske helsa
  • Eit meir inkluderande nærmiljø, arbeidsmiljø og skulemiljø
  • Eit rausare samfunn