Aktuelt

Gjermundnes Naturmurstein AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at detaljregulering for Gjermundnes Masseuttak - Utviding. Plan Id 0121 1535 er satt i gang:
 

Det blei gjort videoopptak frå markeringa av frigjerings- og veterandagen 8. mai 2022 i Vestnes kommune. Videoane kan du sjå her.

Vestnes Ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend à kr 2.500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom mellom 13 og 20 år som har utmerka seg i kategoriane song/musikk, idrett og anna kulturkategori.

Her finn du programma for 17. mai feiring i bygdene i Vestnes kommune.

IKA Møre og Romsdal har på sine heimesider lagt ut artikkelen "Frigjøringen kom". Kjeldene til artikkelen er møteboka frå Vestnes formannskap og kommunestyre 1939-1945. 

Kommunestyremøta i Vestnes vil frå og med torsdag 28. april 2022 bli sendt via KommuneTV

 

På frigjeringsdagen den 8. mai, markerer me fred og friheit i Noreg. I tillegg heidrar me alle veteranar og veteranfamiliar på veterandagen.

Her vert det ledig to leilegheiter i 3. og 4. etasje. Kvar leilegheit er på ca. 70 m² og har to soverom. Husleiga er kr. 7.685 pr. mnd (TV er inkludert). Fjernvarme og straum kjem i tillegg på kr. 850 pr. mnd. Søknadsfrist 11. mai 2022.

Alle som har ønske om tid i varmebassenget kommande skuleår, må melde sitt ønske om dag/tidspunkt til kultureininga innan 20. mai.  Dette gjeld både gamle og evt. nye brukarar.

Det er no opna for at dei som er 80 år eller eldre kan ta ei oppfriskingsdose med koronavaksine - altså dose 4. Samtidig minner vi om at personar med alvorleg svekka immunforsvara er oppmoda til å ta oppfriskingsdose.