Aktuelt

Vestnes kommune har i dag fått melding om at tre personar er smitta av covid-19. Det gjeld tre arbeidarar i innreisekarantene ved VARD sin brakkerigg på Trohaugen.

No er det tid for å melde seg på Norskprøven. Ein kan melde seg på frå torsdag 15. april klokka 09:00 til og med tysdag 20. april klokka 23:59.

Det skal haldast ei stor brannøving i Løvika laurdag 17. april.

Vestnes kommune har lagt ut digitale opptak frå formannskapsmøte 12.04.2021. For å sjå heile videoen pr sak må den lastast ned. Sjå "pil" oppe til høgre i kvart videoopptak - last ned eller legg til i dropboxen din.

Frå i dag og ut torsdag skal kommunen utbetre avløpsleidninga ovanfor Tomrefjord skule med bruk av "rør-i-rør løsning".

Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar i Vestnes etter Covid-19-utbrotet i påska.

Frå 15.04.21 går da skulane tilbake til gult nivå og ein opphevar anbefalinga om bruk av munnbind i butikkar, kjøpesenter og kollektivtransport i Vestnes kommune.

På grunn av flytting blir Vestnes legesenter kun ope for akutthjelp fredag 16. april.

Det er tid for vårrydding og Ruskenaksjon. Vestnes kommune vil gjennom Årim tilby henting av avfall som blir samla inn i fellesskap. Arrangør kan melde seg direkte til Årim.

Det er ikkje registrert nye smitta av covid-19 i Vestnes kommune det siste døgnet. Ein kan vente at nokre av dei som sit i karantene vil få positivt svar når dei tek ny test mot slutten av karantenetida.

Stortinget har vedteke ei kompensasjonsordning for lokale verksemder. Dette som del av dei økonomiske tiltaka knytt til ringverknadene av Covid-19- pandemien. Kommunane har ansvaret for å fordele midla og Vestnes kommune har motteke kr 600 772,- til fordeling innanfor ordninga.