Aktuelt

Etter faglege råd frå Folkehelseinstituttet oppheva Vestnes kommune førre veke karantenekrava som var innført for reisande frå 8 fylke. Likevel vil vi understreke viktigheita av at alle følgjer dei nasjonale reglane, og unngår reiser og besøk som ikkje er strengt nødvendig, også i påska.

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søke heimafrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Vestnes ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend á kr 2 500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom som har utmerka seg i kategoriane song/musikk, idrett og anna kulturkategori. I tillegg ønsker ungdomsrådet innspel på unge, lokale idretts- og kulturutøvarar (lag eller einskildpersonar) som har gjort seg bemerka nasjonalt og eventuelt internasjonalt, og som difor fortener å bli gjort stas på.
 

Det er no mogleg å søke kulturmidlar/aktivitetstilskot for 2020. Søknadsfristen er 25. april.

Alle som er heimehøyrande i Vestnes kommune kan no bestille bøker på biblioteket, og få dei levert på døra før påske.

Dersom du planlegg å reise frå Sør-Norge til Vestnes, treng du ikkje å sitte i heimekarantene når du kjem til Vestnes. Det lokale vedtaket om heimekarantene blir ikkje vidareført etter fredag 27. mars. Har du kommet frå Sør-Noreg til Vestnes i løpet av dei siste 14 dagane, kan du dermed avbryte karantena.

Vestnes kommune vidarefører kravet om heimekarantene for reisande frå Sør-Noreg sør for Dovre, vedtaket gjeld frå 23.03.2020 tom. 27.03.2020.

På kommunale fakturaer har du vanlegvis 30 dagar betalingsfrist. Har du problem med å betale fakturaen kan du be om betalingsutsetting.

Vestnes kommune og frivilligsentralen samarbeider med frivillige i heile kommunen for å kunne gje deg som treng hjelp dersom du er i isolasjon/karantene på grunn av koronaviruset.

Det er krevjande tider for mange av oss, og for heile samfunnet. Mange har lyst til å hjelpe, og ein del av dei som bur i Vestnes kommune treng hjelp. For å kunne hjelpe på ein god og trygg måte er det no oppretta eit system for dette. I første omgang treng vi frivillige som kan hente og levere matvarer/medisinar til personar i karantene, eller som av andre grunnar som følgje av koronautbrotet ikkje kjem seg til butikken eller på apoteket.