Aktuelt

Her er oversikta over inngåtte avtalar om brøyting og strøing i perioden 2021 - 2023. Dersom du ønskjer privat brøyting må dette avtalast direkte med kontraktør i ditt område.

I medhald av kommunelova kap. 14 og plan- og bygningslova § 11-4, legg Vestnes formannskap ut kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025, økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 til offentleg ettersyn/høyring. 

I sitt møte onsdag 24.11.2021, behandla Vestnes formannskap tildeling av kommunen sin kulturpris for 2021. Formannskapet vedtok at årets kulturpris skal gå til Bjørn Tomren og Knut Marius Djupvik.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Det er no opna for digital påmelding for koronavaksine dose 3 for alle over 65 år og helsepersonell.

Vestnes kommune ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av tømrar- og snekkartenestar med to til tre leverandørar.

Helsepersonell som fekk dose 2 før 18. mai kan no melde seg på digital påmelding til dose 3. Det må ha gått 6 månader før ein kan få dose 3. 

Den siste veka har Vestnes kommune fått påvist over 80 smittetilfelle. Halvparten er frå lokalbefolkninga og halvparten er knytt til innleigd arbeidskraft, alle er smitta i Vestnes.

Vestnes kommune v/planutvalet har i møte 02.11.2021 vedteket at forslag til «Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Vestnes kommune, Møre og Romsdal» vert lagt ut på høyring. 

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Salmar Genetics Vågstranda skal leggast ut til offentleg ettersyn.