Aktuelt

Dei nye smittetala i Vestnes kommune siste døgn viser at 7 personar i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld 7 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen.

Frå 25. januar vil Vestnes kommune få nytt sentralbord og dermed nye telefonnummer.

Dei nye smittetala i Vestnes kommune siste døgn viser at ein person i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld ein arbeidar frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted.

Nye smittetal i Vestnes kommune siste døgn viser at 2 personar i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld 2 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen.

Dei nye smittetala i Vestnes kommune siste døgn viser at 3 personar i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld 3 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen.

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2021. Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Grunna restriksjonar som følgje av covid-19, er det berre plass til 10 deltakarar i møte. For at møtet også skal være offentleg tilgjengeleg, bli møtet difor også streamet (berre lyd).

Dei nye smittetala i Vestnes kommune siste døgn viser at 3 personar i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld 2 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen og 1 arbeidar frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted.

Dei nye smittetala i Vestnes kommune siste døgn viser at 15 personar i innreisekarantene testa positivt på covid-19. Det gjeld 12 arbeidarar ved Vard sin brakkerigg på Trohaugen og 3 arbeidarar frå ein underleverandør av Aas Mek. Verksted.

Vestnes kommune hadde onsdag denne veka dialogmøte med industribedrifter, politiet og Vestnes næringsforum, der tema har vore karantene- og smittevernreglar. Eit tiltak bedriftene er einige om, er at arbeidarar i karantene ikkje skal oppsøke butikkar. Dette har bedriftene hatt som fast rutine sidan tidleg 2020.