Aktuelt

Invitasjon til lokal markering i Vestnes kommune.

Det er endringar i hentedagar av avfall i påska. 

Vestnes kommune er imponert over korleis VARD Langsten har handtert utbrotet av smittsam lungebetennelse (Pneumokokksjukdom). Pr i dag er ca 1000 tilsette vaksinerte, og vaksineringa held fram for fullt.

Påmeldingsperiode: frå 23.04.kl 09 – til og med 26.04.

Dei tre siste månadane har det vore fleire tilfelle av alvorleg lungebetennelse blant personar som arbeider i verftsindustrien. Sidan januar i år har ni personar vore innlagd på sjukehus med stadfesta pneumokokksjukdom. Alle desse har fått behandling og er no utskrevne friske. I tillegg er det seks tilfelle som kan ha tilknytning til utbruddet, men som ikkje er stadfesta.

Innan fristen 1. april kl 12:00 er følgjande listeforslaga komme inn til kommunestyrevalet 2019: 

Lag og foreiningar som driv kulturaktivitet i kommunen kan søke. Barne- og ungdomsarbeid har høg prioritet. Søknadsfristen er 25. april 2019.

Heile 12 grupper frå skulane i Tomrefjord og Helland deltok i årets innovasjonscamp i Vestnes. Alt frå kildesortering, kjøtprodukt og velferdtenester til motorsport, vatnsportsenter og ventilasjon stod på timeplanen denne veka.

Vågstranda Vel søkte i brev til Fylkesmannen av 27. juni 2016 om grensejustering mellom kommunane Vestnes og Rauma.

Fann du det du leita etter?