Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 17.07.2020, kl 10:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Kommunestyret i Vestnes vedtok i mars 2010 å innføre eigedomsskatt for alle eigedommar i Vestnes kommune. Kommunestyret har vedteke å bruke Skatteetatens bustadverdi/formuesgrunnlag for bustader frå 2020.

Oversikt over din eiendomsskatt - logg inn på MinSide

På MinSide får du oversikt over eigedomsskatten knytt til dine eigedommer (krev innlogging). 

Logg på MinEigedom 

 

Eigedomsskatt

 

Betaling av eigedomsskatt - fire gonger i året eller kvar månad (unnateke januar)

Det er grunneigar/festar som er ansvarleg for betaling av eigedomsskatten. Eigedomsskatten fakturerast saman med dei øvrige kommunale eigedomsavgiftene, over 4 terminar. Eigedommar med samla fakturasum for kommunale eigedomsavgifter pr. år er under 1 000 kroner, får 1 faktura pr år. Dette blir fakturert på 1. termin.

Søk å få månadleg faktura

Kontaktinformasjon

Emil Balstad
Einingsleiar
E-post
Telefon 71 18 40 69
Mobil 481 25 480
Reidun Beathe Bjølverud
Rådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 61
Mobil 482 41 212

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart