Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Kommunestyret i Vestnes vedtok i mars 2010 å innføre eigedomsskatt for alle eigedommar i Vestnes kommune

Eigedomsskatt

 

 

Reidun Bjølverud

Kontaktinformasjon

Emil Balstad
Einingsleiar
E-post
Telefon 71 18 40 69
Mobil 481 25 480
Reidun Beathe Bjølverud
Rådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 61
Mobil 482 41 212

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart