Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Fritak for eigedomsskatt

Fritak for eigedomsskatt

§ 5

§ 5 i Eigedomsskattelova regulerar kva egiedommar som skal fritakast for eigedomskatt.

Eigedommar som skal fritakast etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikkje nødvendig å melde frå. Les meir om fritak for eigedomsskatt etter § 5

§ 7

§ 7 i Eigedomsskattelova regulerer kva eigedommar som kommunestyret kan velje å frita for eigedomsskatt. Vestnes kommunestyre har vedteke å gje fritak etter § 7 a og b. Det er i hovudsak lag/foreiningar og stiftingar som kjem unn under denne bestemminga. 

Frita etter § 7 kan innvilgast etter skriftleg søknad. Det er berre kommunestyret som har myndigheit til å innvilge fritak,
Les meir om fritak for eigedomsskatt etter § 7. 

Fritak blir gjeve for eitt år av gongen.

Søk om fritak for eigedomsskatt etter § 7 a i eigedomsskattelova

Kontaktinformasjon

Emil Balstad
Einingsleiar
E-post
Telefon +47 48 12 54 80
Reidun Beathe Bjølverud
Rådgjevar
E-post
Telefon +47 48 24 12 12

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart