Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktuelt

Det er tid for vårrydding og kommunen har fått fleire førespurnadar angående felles ryddeaksjonar i bygdene. Vestnes kommune vil gjennom Årim tilby henting av avfall som blir samla inn i fellesskap. Arrangør kan melde seg direkte til Årim.

Vestnes kommune har lagt ut digitale opptak frå kommunestyremøtet 29.04.2020. For å sjå heile videoen pr sak må den lastast ned. Sjå "pil" oppe til høgre i kvart videoopptak - last ned eller legg til i dropboxen din.

På frigjeringsdagen den 8. mai markerer me fred og friheit i Noreg. I tillegg heidrar me alle veteranar på veterandagen.

Opningstidene i barnehagane i Vestnes vil også for veke 19 og 20 vere 08:00-15:30.

Landbruk Nordvest ønskjer å få samla inn gammelt redskap, maskiner og anna metallavfall som står lagra i gårdstun, langs ekker-kanter, i skogholt og andre stader.

Barnehage og skule i Vestnes kommune opnar frå måndag 27.04.2020. Vi har fått gode retningslinjer å følgje i dei sentralt gitte rettleiarane, for å kunne halde smitterisikoen på eit lågast mogleg nivå.

Koronaepidemien gjer at det i år ikkje vert tradisjonell 17. mai feiring. Årets markering vil frå kommunens si side gjennomførast i regi av kultureininga. Det vil kome meir informasjon om dette i eige skriv.

Tysdag 28. april 2020 er Helsestasjon for ungdom igjen open for drop-in timar i lokala til Vestnes Helsestasjon.

Det vert ledig to leilegheiter ved Senior Plaza på Vestnes. Desse ligg i 1. og 3. etasje og har eit areal på ca. 70 m2. Leilegheitene har 2 soverom. Søknadsfrist 11. mai 2020.

Det er bekrefta at ein person i Vestnes har testa positivt på covid-19. I forbindelse med denne hendinga blir det nå jobba med smittesporing, for på ein best mogleg måte å sikre mot vidare spreiing, både mot arbeidsplass og omgangskrets.