Ny kommuneplan

For å vere best mogleg førebudd på vegen vidare, er det viktig med ein god plan. Her er det du treng å vite om arbeidet med ny kommuneplan. 

Det er lenge sidan 2013. Vestnes har forandra seg, blitt større og meir moderne etter den eksisterende kommuneplanen ble vedtatt. Nå er vi i gong med å lage ein ny plan for 2023-2035, som trygt skal føre Vestnes kommune inn i framtida. 

Kommuneplanen baserer seg på planprogrammet, som legg grunnlaget for heile prosessen.

Derfor lagar vi ny plan

Målet med kommuneplanen er at du – uansett om du er innbyggar, politikar eller tilsett i kommunen – skal føle at Vestnes kommune er ein attraktivt stad å bu og leve.  

Ny kommuneplanen skal vere på plass i løpet av 2024.