Aktivitetstilbod - dagsenter

Aktivitetstilbod - dagsenter

Kommunen har ulike tilbod som er retta mot personar som kan ha behov for aktivisering og sosial kontakt, eller for å komme seg ut av ei isolert tilvære i heimen. Tilboda kan også vere ei avlastning for pårørande med stort omsorgsarbeid.

Kva kan vi tilby?

Våre aktivitets- og dagtilbod:

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klager på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Dette er eit kommunalt servicetilbod som ikkje er ei lovpålagt teneste.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart