Aktivitetstilbod - dagsenter

Kommunen har ulike tilbod som er retta mot personar som kan ha behov for aktivisering og sosial kontakt, eller for å komme seg ut av ei isolert tilvære i heimen. Tilboda kan også vere ei avlastning for pårørande med stort omsorgsarbeid.

Kva kan vi tilby?

Våre aktivitets- og dagtilbod:

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Kostar det noko?

Tilbodet er gratis, men kvar enkelt må betale for måltida.  Sjå kommunen sine betalingssatsar (Middag/måltid)

Slik klager du

Les meir korleis du klager på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Dette er eit kommunalt servicetilbod som ikkje er ei lovpålagt teneste.

Kontakt

Tildeling og koordinering
E-post
Telefon 47 66 27 33

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart