Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Aktivitetstilbod - dagsenter

Aktivitetstilbod - dagsenter

Kommunen har ulike tilbod som er retta mot personar som kan ha behov for aktivisering og sosial kontakt, eller for å komme seg ut av ei isolert tilvære i heimen. Tilboda kan også vere ei avlastning for pårørande med stort omsorgsarbeid.

Kva kan vi tilby?

Våre aktivitets- og dagtilbod:

Dagsenter

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klager på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Dette er eit kommunalt servicetilbod som ikkje er ei lovpålagt teneste.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 90
Viktor Emanuel Sanden
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart