Klage på helse- og omsorgstenester

Du har rett til å klage på enkeltvedtak eller ei avgjersle. Du kan og klage på utføringa av helse-og omsorgstenesta.

Regelverk

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator   
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Kontakt

Tildeling og koordinering
E-post
Telefon 47 66 27 33

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart