Aktivitetstilbod - Myra aktivitetssenter

Eit steg på vegen vidare……..

Har du behov for eit aktivitetstilbod?  

Tilbodet er retta til dei som har utfordringar i kvardagen relatert til psykisk helse, rus eller andre samansette behov. Kan Myra Aktivitetssenter vere ein stad for deg på vegen mot arbeid, skule eller annan aktivitet? Myra Aktivitetssenter gir tilbod etter avtale.

Eksempel på aktivitetsområder

  • fysisk aktivitet
  • utflukter
  • sosialt samvær
  • hobbyaktivitetar
  • økonomi
  • ernæring og matlaging
  • vask og vedlikehald inne og ute
  • ut frå dei enkelte sine forslag, ynskjer og behov

Vi samarbeider om å lage lunsj/middag, som vi kan nyte i fellesskap.

Sjå kommunen sine betalingssatsar (Måltid ved aktivitestilbod - dagsenter)

Kostar det noko?

Tilbodet er gratis. Ynskjer du meir informasjon eller avtale om å få tilbod ved Myra Aktivitetssenter, ta kontakt ein av kontaktpersonane.

Opningstider

Opningstider - Myra aktivitetssenter
Dag Ope
Måndag kl 09:00 - 15:30
Tirsdag kl 09:00 - 15:30
Onsdag (oddetal) kl 09:00 - 15:30
Torsdag kl 09:00 - 15:30
Fredag kl 09:00 - 15:30
Søndag (4. kvar) kl 12:30 - 18:00

Aktivitetar 

Kontakt

Myra aktivitetssenter
Telefon 90 81 23 06
Iren Norunn Nakken
Psykiatrisk sjukepleiar
E-post
Telefon 94 81 41 38

Adresse

Besøksadresse

Hellandhaugen 20
6390 Vestnes

Kart