Psykisk helse

Psykisk helse

Psykisk helsearbeid for vaksne gir hjelp og støtte til personer som har psykiske vanskar eller er i ei psykisk krise. Vi kan og tilby tenester om du har vanskar knytt til bruk av rusmiddel.

 

Kontakt oss
Namn Telefon Mobil Epost
Avdelingsleiar Edel Alise Vestre 71 18 10 31 900 42 499 send epost
Einingsleiar Elly Slettvoll 71 18 10 32 901 58 565 send epost

Slik søker du

Du kan søke sjølv, be behandlaren din hjelpe deg eller be fastlegen om å henvise deg. Du kan og ta direkte kontakt med oss for ein uforpliktande samtale.

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Kva kostar det

Tenesta er gratis.

Har du behov for eit aktivitetstilbod? 

Les meir om Myra aktivitetssenter her.

Akutt psykisk helsehjelp

Dersom du treng akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta. Ved livstruande tilstandar ring 113. 

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)   
Barn som pårørande - Rundskriv IS-5/2010 (PDF, 2 MB)   
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 906 70 705
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart