Psykisk helse

Psykisk helse

Psykisk helsearbeid for vaksne gir hjelp og støtte til personer som har psykiske vanskar eller er i ei psykisk krise. Vi kan og tilby tenester om du har vanskar knytt til bruk av rusmiddel.

 

Kontakt oss
Kontakt oss
Namn Telefon Mobil Epost
Avdelingsleiar Edel Alise Vestre 71 18 10 31 900 42 499 send epost
Einingsleiar Elly Slettvoll 71 18 10 32 901 58 565 send epost

Slik søker du

Du kan søke sjølv, be behandlaren din hjelpe deg eller be fastlegen om å henvise deg. Du kan og ta direkte kontakt med oss for ein uforpliktande samtale.

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Kva kostar det

Tenesta er gratis.

Har du behov for eit aktivitetstilbod? 

Les meir om Myra aktivitetssenter her.

Akutt psykisk helsehjelp

Dersom du treng akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta. Ved livstruande tilstandar ring 113. 

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)   
Barn som pårørande - Rundskriv IS-5/2010 (PDF, 2 MB)   
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 22

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart

Fann du det du leita etter?