Psykisk helse

Psykisk helsearbeid for vaksne gir hjelp og støtte til personer som har psykiske vanskar eller er i ei psykisk krise. Vi kan og tilby tenester om du har vanskar knytt til bruk av rusmiddel.

Slik søker du

Du kan søke sjølv, be behandlaren din hjelpe deg eller be fastlegen om å henvise deg. Du kan og ta direkte kontakt med oss for ein uforpliktande samtale.

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Kva kostar det

Tenesta er gratis.

Har du behov for eit aktivitetstilbod? 

Les meir om Myra aktivitetssenter her.

Akutt psykisk helsehjelp

Dersom du treng akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta. Ved livstruande tilstandar ring 113. 

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)   
Barn som pårørande - Rundskriv IS-5/2010 (PDF, 2 MB)   
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Kontakt

Tildeling og koordinering
E-post
Telefon 47 66 27 33
Edel Alise Vestre
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 90 04 24 99
Elly Christine Volsdal Slettvoll
Einingsleiar
E-post
Telefon 90 15 85 65

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse:

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 VESTNES

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart