Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt er eit tilbod til personar i alle aldrar som har behov for bistand til sosialt samvær eller støtte for å delta i aktivitetar utanfor heimen.

Kva kan du få?

Støttekontakta kan komme på besøk til deg, bli med på kafe, eller andre sosiale aktiviteter. Type aktivitet blir gitt etter ønsker frå den som mottek støttekontakt.

Merk at støttekontakta vanligvis ikkje har noko spesiell faglig bakgrunn. 

Krav til søkar

Du må fylle vilkåra i pasient- og brukarrettigheitslova § 2-1 a annet ledd, det vil sei at det er nødvendig med helse- og omsorgstenester. 

Kva kostar det?

Tjenesta er gratis, men du dekker eigne utgifter til aktivitetar.

Støttekontakt kan i mange høve nytte ledsagerbevis.

Les meir om ledsagerbevis her.  

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her 

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

 

Kart