Informasjon om koronaviruset

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt er eit tilbod til personar i alle aldrar som har behov for bistand til sosialt samvær eller støtte for å delta i aktivitetar utanfor heimen.

Kva kan du få?

Støttekontakta kan komme på besøk til deg, bli med på kafe, eller andre sosiale aktiviteter. Type aktivitet blir gitt etter ønsker frå den som mottek støttekontakt.

Merk at støttekontakta vanligvis ikkje har noko spesiell faglig bakgrunn. 

Krav til søkar

Du må fylle vilkåra i pasient- og brukarrettigheitslova § 2-1 a annet ledd, det vil sei at det er nødvendig med helse- og omsorgstenester. 

Kva kostar det?

Tjenesta er gratis, men du dekker eigne utgifter til aktivitetar.

Støttekontakt kan i mange høve nytte ledsagerbevis.

Les meir om ledsagerbevis her.  

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her 

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22
Viktor Emanuel Sanden
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 90

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

 

Kart