Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Skriv til oss

Skriv til oss

Du kan sende e-post til vårt felles postmottak på:

postmottak@vestnes.kommune.no

Du kan sende sikker digital post til oss:

eDialog

Du kan sende brev til vårt felles postmottak: 

Vestnes kommune
Brugata 10
6390 Vestnes

Eller du kan bruke vårt kontaktskjema: