Vestnes kommune

Søknad om SFO-plass, endring og oppseiing

Søknad om SFO-plass, endring og oppseiing

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Kva tilbyr vi?

Alle barn i målgruppa (1. – 4. trinn) skal få tilbod om plass i skulefritidsordninga ved den skulen dei går på. Du må søke om plass på skulefritidsordninga  - lenke til skjema kjem her.

Skulefritidsordninga er ikkje ein del av grunnskuleopplæringa og skal derfor vere noko anna enn skule og barnehage. Den skal vere ein trygg opphaldsplass for barna utover skuletida, gi barna omsorg, tilsyn, legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar - tilpassa barna og foreldrene sine behov.

Hvem kan nytte tilbodet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særleg behov kan få plass på SFO. Det må da leverast inn ein eigen søknad innan 1. april. Det må søkast kvart år. Søknadsskjema vil bli lagt ut.

Informasjon om SFO-tilbod ved skulane

Tresfjord SFO  Helland SFO   Tomrefjord SFO  Fiksdal SFO 

Slik søker du

Du kan søke om SFO-plass - lenke til skjema kjem her

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller seie opp plasse gjer du det via - skjema kjem her

Oppseiing eller endring av tilbod skal skje skriftleg, innan den 15. i kvar mnd. Oppseiingstida er 2 månader frå oppseiingsdato.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1.april. 

Hva kostar det?

Plass Prisar
Til og med 12 timar per veke utan ferietilbod 1 640,00
Opphald over 12 timar pr. veke utan ferietilbod 2 265,00
Til og med 12 timar per veke med halvt ferietilbod 2 185,00
Opphald over 12 timar per veke med ferietilbod 3 265,00
Til og med 12 timar per veke med fullt ferietilbod 2 730,00
 • Betaling skjer for inneværende måned med forfall den 20.
 • Kommunen tek betaling for hele måneder.
 • For elevar som blir innmeldt etter skulestart, starter betaling f.o.m. den datoen eleven er innmeldt  i ordninga.
 • Foreldre som henter barn for sent i skulefritidsordninga, vil bli fakturert for tilleggstid. Sats for tilleggstid er sett til 200 kr. for kvar påbegynt halvtime, og faktureringa kjem som tillegg til ordinær betaling måneden etter
 • SFO – plassen kan gå tapt ved manglande betaling utover 2 måneder
 • Om ein seier opp plassen etter 1. april må ein betale ut skuleåret
 • Matpenger kjem i tillegg til den faste satsen for foreldrebetaling
  • Helland SFO kr 150/180 (halvlplass/heilplass)
  • Tomrefjord SFO og Fiksdal SFO kr 150 

Skyss til og fra SFO

Transport til og fra SFO er foreldra/foresatte sitt ansvar

Vedtekter

Opningstider

Helland SFO

Frå kl.07:00 til skulestart
Frå skuleslutt til kl 16:30

Tomrefjord SFO

Frå kl 06:45 til skulestart
Frå skuleslutt til kl 16:30

Fiksdal SFO

Frå kl 06:45 til skulestart
Frå skuleslutt til kl 16:30

Tresfjord SFO

Frå kl 06:45 til skulestart
Frå skuleslutt til kl 16:30

Fann du det du leita etter?