Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Vestnes kommune gjev tillbod om leige av tryggleiksalarm med brannvarsling som er knytt til vaktsentral heile døgnet.

Kva tilbyr vi?

Tryggleiksalarm er ein fastmontert alarm i heimen som kan nyttast for å komme i kontakt med helsefagleg personell i ein akutt situasjon heile døgnet. Personell rykker ut ved behov. Tryggleiksalarmen kan bærast rundt halsen eller på arma som eit armbandsur. Alarmknappen er fukttett og kan nyttast i dusj.

Kven kan få tilbodet?

Tenesta kan tilbys til heimebuande som på grunn av sjukdom, alder, nedsett funksjonsevne har behov for å enkelt kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar eller som føler seg utrygge ved å bu åleine.

Kva kostar det?

Kommunen tek betaling for leige av tryggleiksalarm.

Sjå kommunen sine betalingssatsar her.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Dette er eit kommunalt servicetilbod som ikkje er ei lovpålagt teneste.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart