Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Vestnes kommune gjev tillbod om leige av tryggleiksalarm med brannvarsling som er knytt til vaktsentral heile døgnet.

Kva tilbyr vi?

Tryggleiksalarm er ein fastmontert alarm i heimen som kan nyttast for å komme i kontakt med helsefagleg personell i ein akutt situasjon heile døgnet. Personell rykker ut ved behov. Tryggleiksalarmen kan bærast rundt halsen eller på arma som eit armbandsur. Alarmknappen er fukttett og kan nyttast i dusj.

Kven kan få tilbodet?

Tenesta kan tilbys til heimebuande som på grunn av sjukdom, alder, nedsett funksjonsevne har behov for å enkelt kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar eller som føler seg utrygge ved å bu åleine.

Kva kostar det?

Kommunen tek betaling for leige av tryggleiksalarm.

Sjå kommunen sine betalingssatsar her.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk

Dette er eit kommunalt servicetilbod som ikkje er ei lovpålagt teneste.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Mobil 480 24 809
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Mobil 906 70 705
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 90
Mobil 906 93 160
Viktor Emanuel Sanden
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22
Mobil 906 89 557

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart