Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie gir hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med nedsett funksjonsevne som bur heime. Tilbodet gjeld også menneske som har behov for helsehjelp etter sjukehusopphald. Behovet blir vurdert fortløpande.

Kva kan vi tilby? 

  • hjelp med medisin og medisinske prosedyrar
  • dagleg stell
  • sårbehandling
  • rettleiing om kosthald og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • rettleiing og opplæring slik at du kan meistre oppgåver på eigenhand (dosere medisin, skifte stomi osv.)
  • Stell og pleie til alvorleg sjuke og døyande
  • Støtte og rettleiing til pårørande 
  • Palliativ plan - sjå meir informasjon på Helse Møre og Romsdal sine nettsider 

Heimetenestene

Krav til søkar

Du må ha eit hjelpebehov som skuldast sjukdom eller nedsett funksjonsnivå, eller ha behov for helsetenester i heimen.

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis. Pasienten betaler kun medisin og eventuelt medisinsk utstyr. 

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her 

Slik klagar du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Mobil 480 24 809
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Mobil 906 70 705
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 90
Mobil 906 93 160
Viktor Emanuel Sanden
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22
Mobil 906 89 557

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart