Grafisk profil, logo og pressebilde

Grafisk profil  

I 2018 vart det utarbeidd ei profilhandbok for "Midt i blinken". 
Profilhandbok - Midt i blinken (PDF, 2 MB) 

Vi gjør merksam på at det er Reklamehuset Nord som «eig» designet i samsvar med åndsverkloven. Det skal ikkje gjerast endringar i logoen eller i grafiske element utan godkjenning.

Når det gjeld kommunevåpenet er dette Vestnes kommune sitt merke, og er rettsleg verna. Som hovudregel skal våpenet berre brukast av den kommunale administrasjonen og av kommunale institusjonar i samaband med kommunale funksjonar og til dekorasjon. Les meir i vedtektene (PDF, 130 kB).

Jpg-filer kommunevåpen 

Png-filer kommunevåpen  

Jpg-filer "Midt i blinken"  

Logo - tekst til høgre (PNG, 25 kB)  
Logo - tekst midtstilt under (PNG, 22 kB)   

Pressebilder  

ordførar  
varaordførar  
administrasjonssjef

Treng du logo og grafisk element i anna format, ta kontakt med servicekontoret.

Kontakt

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart