Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Grafisk profil, logo og pressebilde

Grafisk profil, logo og pressebilde

Grafisk profil  

I 2018 vart det utarbeidd ei profilhandbok for "Midt i blinken". 
Profilhandbok - Midt i blinken (PDF, 2 MB) 

Vi gjør merksam på at det er Reklamehuset Nord som «eig» designet i samsvar med åndsverkloven. Det skal ikkje gjerast endringar i logoen eller i grafiske element utan godkjenning.

Når det gjeld kommunevåpenet er dette Vestnes kommune sitt merke, og er rettsleg verna. Som hovudregel skal våpenet berre brukast av den kommunale administrasjonen og av kommunale institusjonar i samaband med kommunale funksjonar og til dekorasjon. Les meir i vedtektene (PDF, 130 kB).

Jpg-filer kommunevåpen 

Png-filer kommunevåpen  

Jpg-filer "Midt i blinken"  

Logo - tekst til høgre (PNG, 25 kB)  
Logo - tekst midtstilt under (PNG, 22 kB)   

Pressebilder  

ordførar  
varaordførar  
administrasjonssjef

Treng du logo og grafisk element i anna format, ta kontakt med servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart