Høyring og vedtak

Her vil det etterkvart bli lagt ut meir informasjon om politisk behandling og høyringar.