Ny arealdel

 

Kommuneplanens arealdel vedteken 2015 - Klikk for stort bilete

Kommuneplanen sin arealdel handlar om dei fysiske områda og bygger på mål og strategiar frå samfunnsdelen. Kva bør vernast? Kor – og kor mykje – skal det byggast ut? Kva skal områda brukast til? 

Den gjeldande arealdelen blei vedtatt i 01.10.2015. Planen er at ny arealdel skal på plass innan utgangen av 2024.

Her kan du sjå gjeldande arealdel 2015-2025

Her kan du sjå plandokumenta frå gjeldande arealdel 2015 - 2025