Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Utlysning av kulturmidlar og aktivitetstilskot for 2023

Utlysning av kulturmidlar og aktivitetstilskot for 2023

Lag og foreiningar som er registrert i Frivilligregisteret og driv aktivitet i Vestnes kommune kan søkeLaga blir oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

Skjema og retningsliner finn du på kommunen sin nettstadsider.

Endeleg vedtak om fordeling av aktivitetstilskot for 2023, blir gjort av Vestnes formannskap i juni månad.

Søknadsfrist: tirsdag 25. april 2023.