Utlysning av kulturmidlar og aktivitetstilskot for 2023

Lag og foreiningar som er registrert i Frivilligregisteret og driv aktivitet i Vestnes kommune kan søkeLaga blir oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

Skjema og retningsliner finn du på kommunen sin nettstadsider.

Endeleg vedtak om fordeling av aktivitetstilskot for 2023, blir gjort av Vestnes formannskap i juni månad.

Søknadsfrist: tirsdag 25. april 2023.