Minner om søknadsfristen - Utlysning av kulturmidlar og aktivitetstilskot for 2024

Vestnes kommune lyser ut kulturmidlar til frivillige lag og foreiningar kvart år. Søknadsfristen er 25. april 2024.

Lag og foreiningar som er registrert i Frivilligregisteret og driv aktivitet i Vestnes kommune kan søke. Laga blir oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet under «Tilskotsordningar». 

Skjema og retningslinjer finn du her

Endeleg vedtak om fordeling av aktivitetstilskot for 2024, blir gjort av Vestnes formannskap i juni månad.

Søknadsfrist: torsdag 25. april 2024.