Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er eit  lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge mellom 5 - 20 år. Alle barn har rett til helsehjelp og foreldre pliktar til å medverke til at barnet deltek i helsekontroll. 

Skulehelsetenesta er ein stad der barn, unge og foreldre kan kome med sine bekymringar og problem.

Kva tilbyr vi ?

Faste treffetider ved kvar av barne- og ungdomskulane, samt vidaregåande skule.

Tilbod i skulehelsetenesta:
Klasse Helseundersøking Tilbod om vaksinasjon
1. klasse 6 år-skulestartundersøking - Helsesamtale med helsesøster og somatisk undersøking ved lege.
2. klasse Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).
3. klasse Måling av høgde/vekt. Oppføljing ved behov.
6. klasse Meslingar, kusma og raude hundar (MMR).
7. klasse Humant papillomavirus (HPV) totalt to doser - frå hausten 2018 tilbod både til jenter og gutar.
8. klasse Måling av høgde/vekt. Oppføljing ved behov. Tilbod om helsesamtalar/ trivselssamtalar.
10. klasse Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (dTP-IPV).

Vaksinasjon

Klikk her for å sjå kva vaksiner som er den del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Helseopplysning individuelt og i gruppe:

  •  6. klasse i tema pubertet
  •  8. klasse i tema alkohol, narkotika og tobakk
  •  9. klasse i tema sex og samliv
  • 10. kasse i tema psykisk helse

 Deltaking på foreldremøte 1. og 8. klasse og elles ved førespurnad.

Korleis får du tilbodet?

Du får tilbodet  ved den skulen du tilhøyrer.

Kven møter du ?

Kvar skule har ei helsesøster/helsarbeidar som er knytt opp til den enkelte skule. Helsesøster/helsearbeidar kan vere ein «døropnar» til andre samarbeidande instansar når det er nødvendig som t.d. lege, fysioterapeut eller psykisk helse.

Frå veke 39 2021 blir Helsestasjonen og skulehelsetenesta i Vestnes kommune med på helsestasjonstenester på Helsenorge. Det betyr at du kan bestille time, endre time og sende melding til helsesjukepleiar og jordmor ved å logge deg inn på helsenorge.no . Sjå meir info: Helsestasjonstjenester på Helsenorge - helsenorge.no

Kontakt oss

Kontakt oss
Namn Mobil Epost
Helsestasjon ekspedisjon 913 48 744
Avdelingsleiar Anne Elin Frøysa 948 41 710 epost
Einingsleiar Elly Slettvoll 901 58 565 epost

Kva kostar det?

Skulehelsetenesta er eit lavterskeltilbod utan timebestilling og den er gratis

Regelverk

Helse og omsorgstenesteloven 
Pasient- og brukerrettighetsloven   
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen ekspedisjon
Telefon 913 48 744

Snakk med oss digitalt: 
​​​​​​​Helsenorge.no

Anita Karin Kvalsvik
Helsesøster
E-post
Telefon 994 86 864
Ellen I Sundfør Johansen
Spesialfysioterapeut
E-post
Telefon 469 07 277
Veronica Domaas Hoem
Sjukepleiar
E-post
Telefon 906 30 465

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Helsestasjonen
Brugata 14
6390 Vestnes

Kart