Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er eit helsetilbud til alle barn og unge mellom 13 - 20 år. 

Kven kan få tilbodet?

Dette er eit gratis tilbod for gutar og jenter mellom 13-20 år, og du treng ikkje bestille time - berre møt opp (drop-in timar).

Kva kan du få hjelp til?

Helsestasjon for ungdom er eit supplement til skulehelsetenesta. Her møter du helsesøster og lege. Dei kan kontaktast om fysisk eller mental helse eller om du har andre spørsmål knytt til din livssituasjon, som for eksempel:

  • Prevensjon
  • Graviditet
  • Kjønnssjukdommar
  • Rus og rusmisbruk
  • Seksualitet og seksuell legning
  • Tristheit/einsamheit
  • Vonde opplevingar

Vi kan hjelpe med resept på prevensjon, graviditetstestar, klamydiatestar og underlivsundersøkingar. Vi henviser til fastlege eller spesialist dersom det er behov. Alle vi som arbeider på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Følg oss på facebook

 

Kva kostar det?  

Tilbodet er gratis.

Regelverk

Helse og omsorgstenesteloven 
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Helsestasjon for ungdom
Mobil 994 86 864
Anita Karin Kvalsvik
Helsesøster
E-post
Telefon 994 86 864

Opningstider

Kvar tirsdag frå kl. 15.00 - 17.00  unntatt i skuleferiar

Adresse

Besøksadresse

Brugata 14
6390 Vestnes

Kart