Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Lokale til lån og utleige

Lokale til lån og utleige

I Vestnes kommune har vi  mange ulike forsamlingshus som vert leigd ut til lag/organisasjonar/private. Sjå i menyen under for dei ulike tilboda og for kontaktinformasjon. Lokala er kategorisert etter geografisk område.

Utleigelokale i Vestnes kommune