Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Lokale til lån og utleige

Lokale til lån og utleige

I Vestnes kommune har vi  mange ulike forsamlingshus som vert leigd ut til lag/organisasjonar/private. Sjå i menyen under for dei ulike tilboda og for kontaktinformasjon. Lokala er kategorisert etter geografisk område.

Utleigelokale