Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 27.03.2020, kl 14:40

Sjå vår samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes.                                                   Information about corona in other languages

Lokale til lån og utleige

Lokale til lån og utleige

I Vestnes kommune har vi  mange ulike forsamlingshus som vert leigd ut til lag/organisasjonar/private. Sjå i menyen under for dei ulike tilboda og for kontaktinformasjon. Lokala er kategorisert etter geografisk område.

Utleigelokale