Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Lokale til lån og utleige

Lokale til lån og utleige

I Vestnes kommune har vi  mange ulike forsamlingshus som vert leigd ut til lag/organisasjonar/private. Sjå i menyen under for dei ulike tilboda og for kontaktinformasjon. Lokala er kategorisert etter geografisk område.

Utleigelokale