Lokale til lån og utleige

I Vestnes kommune har vi  mange ulike forsamlingshus som vert leigd ut til lag/organisasjonar/private. Sjå i menyen under for dei ulike tilboda og for kontaktinformasjon. Lokala er kategorisert etter geografisk område.

Utleigelokale i Vestnes kommune