Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Sentralkjøkkenet

Sentralkjøkkenet

Sentralkjøkkenet held til i same bygning som Vestnes sjukeheim og produserer middag til instiusjonar, dagsenter og heimebuande. 

Kven kan få tilbodet?

Sentralkjøkkenet produserer middag til heimebuande som på grunn av sjukdom, alder eller nedsett funksjonsevne ikkje er i stand til å syte for eige ernæringsbehov. Tenesta er behovsprøvd.

Les meir om matombringing til heimebuande.

Sentralkjøkkenet produserer omlag 230 middagar dagleg. I tillegg er vi avdelingskjøkken for sjukeheimen. Sentralkjøkkenet har 6,75 årsverk fordelt på 10 tilsette.

Måltida er laga med utgangspunkt i kosthaldshandboka, Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (PDF, 6 MB) utgitt av Helsedirektoratet. Dette går på menyval som er tradisjonell norsk mat, storleiken på porsjonane, næringsinnhald m.m.

Vi tilbyr også diett-kost ut frå behov. Døme på dette er diabeteskost, glutenfri kost, skånekost m.m.

Kva kostar det?

Sjå kommunen sine betalingssatsar her.
 

Kontaktinformasjon

Sentralkjøkkenet
Telefon 71 18 41 60
Astrid Vik
Fagleiar sentr.Kjøkk
E-post
Telefon 71 18 41 59
Mobil 977 48 670

Adresse

Besøksadresse

Misfjordvegen 2
6390 Vestnes

Kart