Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Pakkeforløp - psykisk helse og rus

Pakkeforløp - psykisk helse og rus

Pakkeforløpa skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukar. Dei skal sikre samhandling mellom brukar, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar. 

Dei tre første pakkeforløpa blei lansert i september 2018, og tatt i bruk frå 1. januar 2019.

Dette er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Slik kontaktar du oss

I vår kommune kan koordinerande eining/tenestekontoret kontaktast for nærare informasjon om pakkeforløpa for psykisk helse og rus. 

Kontakt

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 48 02 48 09
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 90 69 31 60
Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar
E-post
Telefon 91 65 33 30

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart