Oppstart av namnesak 2022/155– namn på konstruksjonar på E39 i Vestnes og Molde kommunar

Statens kartverk gjennomfører namnesak for konstruksjonar på nye E39 på strekninga Ørskogfjellet – Molde.

 
Høyringsuttale sendast til postmottak@vestnes.kommune.no eller til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes med frist 20. november 2022.

Dokument i saka: 

Statens Kartverk - Oppstart av namnesak 2022/155– namn på konstruksjonar på E39 i Vestnes og Molde kommunar (PDF, 478 kB)