Ope informasjonsmøte - reguleringsplan E39 Ørskogfjellet - Vik