Melding om offentleg ettersyn - Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Vestnes kommune.

Vestnes kommune v/formannskapet har i møte 11.03.2024 sak PS-14/24 behandla forslaget til “Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feie- og tilsynsgebyr, Vestnes kommune, Møre og Romsdal.” Formannskapet gjorde følgjande vedtak:

Vestnes formannskap vedtek, med heimel i Forvaltningslova § 37 å sende forslag til lokal forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, og om regulering av feie- og tilsynsgebyr i Vestnes kommune på høyring. Høyringsperioden vert sett til 6 veker.

Forskrifta vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 20.03.2024 – 01.05.2024.

Merknadar til forskrifta skal sendast innan 01.05.2024.

Skriv til oss

Dokument i saka:

Forslag til forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feie- og tilsynsgebyr. (PDF, 80 kB)
Vedtak (PDF, 69 kB)
Saksframlegg (PDF, 93 kB)
Rettleiar (PDF, 252 kB)