Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Anbod brøyting og strøing av kommunale vegar og eigedom

Anbod brøyting og strøing av kommunale vegar og eigedom

Vestnes kommune inviterer til open anbodskonkurranse for brøyting og strøing av kommunale vegar. Følgjande roder er lyst ut: Åsbygda, Buktavegen/Hagneset, Rekdal, Fiksdal og Helland sør.

Anbodspapir finn ein på Tendsign.no og anbodet skal leverast digitalt via Tendsign.no

Kontraktsperioden inkludert opsjon er fram til 2025. Meir informasjon, regler og vilkår finner ein i anbudsdokument.

Tilbodsfrist er: 12.08.2022 kl 09:00