Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Fakta om Vestnes

Fakta om Vestnes

Vestnes kommune ligg midt i Møre og Romsdal, sentralt ved E136.

"Midt i blinken" er kommunen sin visjon.

Areal og geografi

Vestnes kommune ligg på sørsida av Romsdalsfjorden, midt mellom byane Ålesund og Molde. Samla areal er 404,59 km². Kommunesenteret heiter Helland. 

Kommunestatistikk for Vestnes

Folketalsutvikling, flytting, fødselsoverskot, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, bustadbygging og utdanningsnivå kan hentast frå Møre og Romsdal Fylkeskommune sin kommunestatistikk.

Kommunefakta (SSB)

Folkehelse i Vestnes

Fakta om levekår, miljø, helse og sjukdom finn du i folkehelseprofilen for Vestnes som kan hentast frå Folkehelseinstituttet.

Organisasjonen Vestnes kommune

Vestnes kommune sin årsmelding beskriv kva Vestnes kommune produserer og leverer av tenester årleg. Rapporten sier også noko om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunen sine tenester.

Her finn du oversikt over Vestnes kommune sine årsmeldingar.

Her finn du politivedtekter for Vestnes kommune (PDF, 32 kB)