Fakta om Vestnes

Vestnes kommune ligg midt i Møre og Romsdal, sentralt ved E136.

"Midt i blinken" er kommunen sin visjon.

Areal og geografi

Vestnes kommune ligg på sørsida av Romsdalsfjorden, midt mellom byane Ålesund og Molde. Samla areal er 404,59 km². Kommunesenteret heiter Helland. 

Kommunestatistikk for Vestnes

Folketalsutvikling, flytting, fødselsoverskot, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, bustadbygging og utdanningsnivå kan hentast frå Møre og Romsdal Fylkeskommune sin kommunestatistikk.

Kommunefakta (SSB)

Folkehelse i Vestnes

Fakta om levekår, miljø, helse og sjukdom finn du i folkehelseprofilen for Vestnes som kan hentast frå Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Organisasjonen Vestnes kommune

Vestnes kommune sin årsmelding beskriv kva Vestnes kommune produserer og leverer av tenester årleg. Rapporten sier også noko om ressursbruk, kvalitet og omfang på kommunen sine tenester.

Her finn du oversikt over Vestnes kommune sine årsmeldingar.

Her finn du politivedtekter for Vestnes kommune (PDF, 32 kB)