Vi vil høyre frå deg!

Vi arbeider no med ein ny kommuneplan og ønsker innspel frå alle som har eit forhold til kommunen vår.

Barn i leik - Klikk for stort bilete

Svara vi får vil gi oss djupare innsikt i kva som er viktig for folket som bur her og kva som skal til for at andre skal vurdere å busette seg i kommunen vår. Dette vil hjelpe oss å gjere gode val og prioriteringar for framtida.

Alle som kjem med innspel kan vere med i trekninga av eit gåvekort på kr 5.000,-.

Fristen for å svare på denne digitale undersøkinga var 1.april. 

Lenke til resultata vil bli lagt ut her veldig snart.